Skip to content

''SARDO''
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 14:00:23
JSON

NIPT: K13120402W
Administrator: Saba Hamataj
Objekti i Veprimtarisë: Zbatim punime ndërtimi në kategoritë. Punime dheu, sistemime, tarracime etj. Ndërtime civile dhe ekonomike. Ndërtime rruge, autostrada, mbi kalime, hekurudha, tramvaje, metro, pista aeroportuale, punime nëntokësore, ura vepra arti. Ndërtime ujësjellësish. Gazsjellësish, vajsjellësash, vepra kullimi e vaditje dhe kanalizime. Punime për prishjen e ndërtimeve. Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri e mirëmbajtje e tyre. Impiante ndërtesë dhe transportues (ashensorë, shkalle lëvizëse transportues). Punime rifiniture të muraturës, material druri, plastike, metalike, metalik, xhami etj. Punime sinjalistike rrugore, mbrojtje rrugore. Ndërtime parafabrikate betonarmeje, struktura metalike e druri. Linja teknologjike, termike dhe të kondicionimit. Punime topografike. Punime elektrike. Ndërtime sillosa, kulla uji prej beton armeje dhe metalike. Rikonstruksion godine civile dhe ekonomike, veshje fasade. Tregtim me shumicë dhe pakicë, import – eksport mallra industrial, ushqimore, elektro shtëpiake, konfeksionesh, lavazho, bilardo, restorante, agjensi për shitblerje dhënie me qira të pasurive të ndryshme dhe të patundshme, agjensi komisionarë, zyra konsulence etj, mallra bujqësore e blegtorale, bime medicinal e mjekësore. Prodhime dhe tregtim material ndërtimi me shumicë e pakicë dhe import – eksport. Transport mallra Brenda e jashtë vendit. Tregtim me shumicë e pakicë të makinave të llojeve të ndryshme (autovetura, kamion, furgona, etj), import eksport i tyre, tregtim i pjesëve të këmbimit të makinave të llojeve të ndryshme, hapje servisesh. Tregtim me shumicë dhe pakicë i kompjuterëve dhe aksesoreve të tyre. Kancelari.Tregetimin me shumice e pakice te mallrave e materialeve te ndertimit si materiale Hidraulike, Pllaka majolike e Hidrosanitare, Elektrike, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: ''SARDO''
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/05/2001
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Fier, Automjetin me targa AB 195 ED

2. Fier, Automjetin me targa FR 3936 D
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja Apollonia, rruga Xoxi Andoni, pallati 8 katesh me nr - 89, kati i pare.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 28.04.2021
Kontrate shitblerje kuotash 27.04.2015
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 600 824,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 724 976,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 169 797,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 381 628,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 561 486,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 023 297,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 220 489,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 023 297,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 286 455,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 297 351,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 451 109,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:29 366 455,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:35 443 006,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:75 638 320,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:42 865 673,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:35 944 584,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:30 305 067,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:61 867 549,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:96 053 630,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 21 793 205,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 29 511 267,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 30 620 417,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani