Skip to content

ERGES MAT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-02 13:58:43
JSON

NIPT: K17614913O
Administrator: Erion Lami
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimeve dhe te projektimeve, ndertime civile dhe ekonomike, ujesjelles dhe kanalizime, vepra kullimi, ujitje toke e impiante vaditese,hidraulike, rikonstruksione dhe ndertime te objekteve te eneve nen presion, hapje shtrim asfaltim e mirmbajtje te rrugeve, zhvillim dekori ne mjedise urbane, projektime te strukturave te zakonshme prej murature tulle guri, betoni, betonarmeje e metalike, Tregtim me shumice e pakice import export te mallrave te ndryshme industriale e ushqimore, mallra bujqesore e blektorale, makineri pajisje pjese kembimi e nderrimi, prodhim e tregtim materiale ndertimi, tregtim karburanti e vajra lubrifikanbte, hapje dyqane bare bufe e restorante, hoteleri si dhe ne fushen e trasportit te mallrave e pasagjereve si brenda e jashte vendit. Pastrimi dhe zhvillimi i pyjeve si dhe sistemimi i siperfaqeve urbane .
Emërtime të tjera Tregtare: ERGES MAT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.04.1998
Rrethi: Mat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 17 820 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Çështje Ligjore: Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 31.12.2018, eshte ndryshuar statusi i shoqërisë nga aktiv ne te pezulluar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber, Burrel, LAGJA DRITA

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.11.2021
Statuti i Shoqerise
Vendim i ortakut te vetëm per rritjen e kapitalit date 17.12.2008
Vendim i ortakut te vetëm per rritjen e kapitalit date 25.04.2011
Vendim i ortakut te vetëm per rritjen e kapitalit date 16.06.2014
Vendim i ortakut te vetëm per rritjen e kapitalit date 28.07.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 100 956,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 242 969,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 538 121,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 400 116,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 569 590,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 233 320,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 989 278,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 836 240,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 848 465,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 838 490,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:35 061 830,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:37 276 154,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:43 210 548,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 19 585 444,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 32 901 304,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 27 797 182,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 30 186 558,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 16 711 388,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 13 807 729,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 6 074 440,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : L.Kanani