Skip to content

GENERAL BETON
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-09 07:34:01
JSON

NIPT: K23013401A
Administrator: Gramos Caushaj
Objekti i Veprimtarisë: Nyje prodhim betoni, eksport - import, punime dheu, germime, sistemime taracime terenesh, ndertime civile e ekonomike, rruge te cdo lloj kategorie veshje me asfaltobeton te rrugeve dhe sistemim dhe asfaltim sheshe, ndertim ujsjellsash dhe kanalizime, sistemime dhe rehabilitime kanalesh, shpim pusesh, saldime, rikonstruksione dhe rehabilitime objektesh dhe banesash, hidroizolime tavanesh dhe objektesh te ndryshme. Tregtim dhe prodhim inertesh, perpunim i materialeve inerte te ndertimit, punime dhe shtrime sheshesh dhe trotuaresh me gure dhe pllaka te llojeve te ndryshme. Tregtim, Furnizim dhe vendosje tombino betoni te permasave te ndryshme, bordura betoni, blloqe betoni. Tregtim dhe transport i mallrave te ndryshme, tregtim dhe transport te inerteve, reres, granilit, cimentos, dheut, betonit dhe nenproduktet e tij, te zhavorrit, stabilizantit, cakullit dhe te ngjashme me keto. Furnizim Vendosje, Tregtim dhe Transport te mallrave qe lidhen me veprimtarine e ndertimit ose qe perdoren per ndertime dhe rikonstruksione te ndryshme. Furnizim Vendosje materiale elektrike, hidraulike dhe hidrosanitare. Auto servise te mjeteve te makinave dhe tonazheve te ndryshme per te vetet. Import eksport, tregtim me shumice dhe pakice i mallrave te ndryshme industriale, elektroshtepiake. Hoteleri, restorant dhe bar bufe. Kryerja e veprimeve te ndermjetesimit ne lidhje me pasurite e paluajtshme per shitjen, blerjen, dhenien me qira, apo te drejtave te tjera te lidhura me to, si dhe cdo transaksion tjeter mbi pasurite e paluajtshme si agjensi imobiliare, Real Estate.
Emërtime të tjera Tregtare: GENERAL BETON
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/05/2002
Rrethi: Patos
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: INERTE CO, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 01.09.1993 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J81920008D, me adrese ne Fier, Patos, Rruga nacionale Fier Patos, Km 6, Ndertesa e emertuar General Beton, Kati i pare, Perballe Alb Star, me administrator Ardit Hasanaj. GENERAL BETON shpk zoteron 68.3% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 09.09.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Fier, Patos, Mjeti me targa AA 604 GZ
Fier, Patos, Mjeti me targa AA 138 DT
Fier, Patos, Mjeti me targa FR 2393 D
Fier, Patos, Mjeti me targa AA 904 OB
Fier, Patos, Mjeti me targa FR 3854 D
Fier, Patos, Mjeti me targa AA 914 VN
Fier, Patos, Mjeti me targa AA 744 VN
Fier, Mjeti me targa ACR 310
Fier, Patos, Mjeti me targa AA 097 AI
Fier, Mjeti me targa FR 1790 D
Fier, Mjeti me targa FR 5142 C
Fier, Patos, Mjeti me targa AA 582 DF
Fier, Patos, Mjeti me targa AA 581 DF
Fier, Patos, Mjeti me targa AA 380 DT
Fier, Patos, Mjeti me targa AAR 134
Fier, Patos, Mjeti me targa AAR 135
Fier, Patos, Mjeti me targa AA 030 EP
Fier, Patos, Mjeti me targa AA 538 KG
Fier, Patos, Mjeti me targa FR 0781 D
Fier, Patos, Mjeti me targa FR 3137 D
Fier, Patos, Mjeti me targa FR 3853 D
Fier, Patos, Mjeti me 3 targa FR 3425 D
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.5 - Leje mjedisore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Patos, Rruga Fier- Patos km.5, kthesa e Patosit, zona kadastrale me nr.2890, nr.pasurie 59/14, kantier ndertimi perballe Alb Star.

Adresa:
Vlore, Lagjja Uji i Ftohte, Vlore, me nr. pasurie 17/27/1, zona kadastrale 8602, godina nr. 1
Fier, Lagjja Apollonia, prane magazinave te Coca - Cola.
Fier Frakull ADE Fusha e Ades, zone kadastralenr-1001 numer pasurie 193/21 kantieri i prodhimit te inerteve.
Fier, Lagja Tetori, Rruga Rauf Nallbani, Zona kadastrale nr 8533, Godine 4 kateshe nr. 4/94

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 09.09.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 22 284 313,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 13 762 445,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 10 946 834,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 126 630,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 534 698,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 9 613 821,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 012 371,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 847 152,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 737 170,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:200 612 929,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:132 195 552,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:102 864 854,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:62 243 341,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:110 385 056,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:152 398 318,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 86 805 902,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 147 936 143,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 198 338 704,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala