Skip to content

NAZERI - 2000
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-15 14:00:51
JSON

NIPT: K31422029Q
Administrator: Alfred Zylalaj
Objekti i Veprimtarisë: Ruajta e sigurimi fizik te objekteve publike e private si dhe vlerave materiale dhe monetare ne keto objekte.Shoqerimin dhe ruajtjen e vlerave pasurore e monetare gjate transportit.Ruajtja e jetes se personelit ne objekte dhe ne levizje.Sigurimin fizik,mbrojtjen e jetes dhe shendetit te shtetasve vendas dhe te huaj.Shitje pajisje elektrike instalimin dhe perdorimin e sinjalistikes se radioalarmit,radiokumunikimit dhe pajisjeve te tjera te vezhgimit.Blerje she shitje te mjeteve speciale ndihmese per realizimin e sherbimit te ruajties.Prodhim mirembajtje dhe tregtim i pajisjeve dhe lendeve te shuarjes se zjarrit dhe shperthimit,Ndertime civile,industriale,turistike,bujqesore,rikostruksione,montim te makinerive.Studime e projektime ne urbanistike.Import eksport,shitje blerje me shumice e pakice,hoteleri,turizem,katering,sherbime pastrimi,Shitje artikujsh ushqimore,industriale,tekstile,elektronike,elektrike.Shitje uniformash ushtarake,policore.Shitje automjetesh,pjese kembimi automjetesh. Kategoria 1.3 B: Sherbim i ruajtjes, transportimit e shoqerimit te vlerave monetare e sendeve te çmuara. Ofrimin e sigurise se Aviacionit Civil dhe Dhenien e trajnimeve ne fushen e sigurise per stafin e saj dhe per te trete. A) Kontrollet e sigurise ne aeroportin e pasagjereve, skaner, bagazheve te dores, bagazheve te hambarit, te kargos, te postes ajrore, te avioneve te shoqerive ajrore, te furnizimeve me fluturim, te cateringut, etj. B) Kontrollet e sigurise ne aeroporte per patrullimin dhe vezhgimin e kontrolleve ne hyrje te perimetrit rrethues te sigurise, te personave te tjere jo pasagjere, te automjeteve, etj. Ruajtje, mbikqyrje dhe menaxhim i trafikut ne ambiente, ndertesa etj.
Emërtime të tjera Tregtare: NAZERI - 2000 , Black Diamond Hotel
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13.11.2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 80 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
I.3.B - Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Kavajes, Qendra Condor, Kati II

Adresa:
1) Diber, Peshkopi, Lagjja ''Gjok Doçi'', pas Turizmit të Vjetër afër Raiffeisen Bank, Ndërtesë Private, Kati II
2) Gjirokaster, Lagjia 18 Shtatori, perballe Gjykates, prane 9 Kateshit me numer pasurie nr 15/4 zona nr.8541 .
3) Durres, Rruga Stefan Kaculini, ambjent ne zonen kadastrale 8515, pasuria nr.30
4) Korce, Rruga Vangjel Lubonja, Pallati 1, Shkalla 2, Kati i pare, Apartamenti 2/1
5) Shkoder, Lagjja 3 Heronjte, Rruga Bulevard Skenderbej, Zona 8593, Nr. 2073
6) Tirane, Peze, HELMES Njesia Administrative Peze, Peze-Helmes, Ambient ne zonen kadastrale 2953, Nr. pasurie 8/51
7) Berat, Lagjja" 30 Vjetori", sheshi Demokracia, Përballë Stadiumit Pallati 25/25, kati i parë.
8) Kukes, Lagjja Nr. 6, Indeksi i hartes -1-6 Njesi, zona Nr. 2315, numer pasurie 34/12-N4
9) Elbasan, Lagjja 25 Nentori, Zona Kadastrale 8523, Nr Pasurie 8/270
10) Tirane, Njesia Bashkiake nr. 9, rruga "Siri Kodra", ambjent ne zonen kadastrale 8360, pasuria 5/230.
11) Fier, Lagjia 1 Maji, Rruga Andrea Cuci, prane shkolles Jani Bakalli, Banesa nr.5
12) Vlore, Lagjja ''1 Maji'', Vlorë, Rruga ''Gjergj Kastrioti'', Pallati Elda, ngjitur me Market Kapaj, Kati I, Vlorë
13) Lezhe, Lac, Lagjia nr.1, Pallati nr. 137, ngjitur me Raiffeisen Bank, kati i pare

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.06.2021
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 04.03.2014
Raporti per zmadhimin e kapitalit 26.05.2009
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 335 169 066,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 302 058 369,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 287 102 801,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 106 084 631,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 34 681 539,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 20 322 304,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 24 246 929,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 18 231 648,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:982 813 339,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:816 771 454,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:777 822 672,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:495 165 042,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:378 500 971,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 231 614 065,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 186 538 450,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 162 781 525,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala