Skip to content

ARTAN LLOZANA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-02 08:55:41
JSON

NIPT: K32731239W
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari private per tregtimin e paisjeve elektronike, kancelari te ndryshme si dhe mesimdhenien e kompjuterit. Shitje dhe servis, kancelari, fotokopje, printera, kompjutera, aksesore dhe pajisje elektronike, asistence teknike, lidhje dhe mirembajtje rrjeti etj. Pergatitja dhe mirembajtja e faqeve te internetit, sherbime veb hosting, sherbimeve te telekomunikacionit, mirembajtja dhe riparimi i kompjuterave dhe rrjeteve te komunikimit si dhe sherbime te tjera informatike. Hartim dhe implemetim projektesh ne fushen e teknologjise se informacionit. Montim, çmontim, riparim kondicioneresh. Mobilie zyrash, kasaforta, numurus kartmonedhash dhe tabela elktronike. Servis per automjete dhe tregti me pakice e pjeseve te kembimit per automjete. Tregtim dhe instalim sofware. Tregtime dhe sherbime pajisjesh laboratorike. Tregti me pakice dhe shumice te materialeve dizinfektuese.
Emërtime të tjera Tregtare: ARTAN LLOZANA
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 09.12.1999
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas urdherit te leshuar me date 08.03.2021, eshte vendosur : masa e sekuestros konservative mbi subjektin “ARTAN LLOZANA” PF.
Sipas urdherit te leshuar me date 23.03.2021, eshte vendosur: heqja e mases se sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore subjekti “ARTAN LLOZANA” PF.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, L.A.PASHA RR.RINIA

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.10.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 355 303,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 475 740,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 462 715,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 365 365,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 820 029,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 533 262,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 883 355,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 768 681,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 2 878 937,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 332 065,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 1 575 930,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:14 518 333,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:18 730 334,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:9 747 032,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:9 269 857,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 531 411,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:10 321 718,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 21 774 041,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 26 324 343,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 26 871 252,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 29 622 095,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 18 184 471,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2020

Punuar Nga : L.Kanani