Skip to content

F K T
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-25 11:12:16
JSON

NIPT: K32801472U
Administrator: Dhurata Rustemi
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari televizive,transmetime nepermjet radios lokale.
Emërtime të tjera Tregtare: F K T
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/02/2003
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 40 400 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 20.03.2015, me ane te Urdhrit Nr. 274 Regj. leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Neritan Çuko, per vendosjen e mases se sekuestros mbi pasurine e luajtshme te vleres prej 100% te aksioneve te shoqerise "F K T" sh.p.k, qe jane ne pronesi te debitorit, z. Artur Et'hem Rustemi, me qellim shlyerjen e detyrimit, te cilat jane aksionet e tashme dhe te ardheshme, duke perfshire edhe aksionet ne te cilat shoqeria mund te behet aksionere. Pasuria e sipercituar vendoset ne sekuestro deri ne shlyerjen e plote te detyrimit.

II. Me datë 24.01.2019, me ane te Urdhrit, Nr.120 Regj., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ Neritan Çuko”, u urdherua heqja e masës së sekuestros mbi pasurinë e luajtshme te 100% te aksioneve te debitorit shoqeria F K T sh.p.k me Nuis(Nipt) K32801472U, qe jane ne pronesi te debitorit Artur Rustemi, pasi titulli ekzekutiv eshte ekzekutuar teresisht.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, L APOLLONIA

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.08.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 30.03.2010
Urdher per Heqje Sekuestro date 24.01.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 25.10.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 158 505,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 505 356,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 268 394,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 29 033,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 485 200,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 262 122,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 184 596,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 521 254,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 645 230,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:8 025 222,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:9 240 290,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 633 788,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 150 402,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:5 615 049,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 116 860,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:6 749 503,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:5 899 693,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 6 057 448,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli