Skip to content

ALUERA (Ish ILIADA)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-05-12 12:49:18
JSON

NIPT: K33222403W
Administrator: Alfred Balla
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime civile dhe ekonomike ,ndertime rrugesh ,punime te mirembajtjes,sinjalizime ndertim ujesjellsi dhe kanalizime, tregetim te materialeve te ndertimit,rikonstruksione godinash civile. Tregtim fidane, gjelberim, ndertim lulishte, parqe, dhe mbjellje drure dekorative. Ndertimi i serave diellore me konstruksion metalik dhe me plasmas, magazina bujqesore dhe hangare frigoriferik. Punime te sinjalistikes rrugore. Import- Eksport makineri bujqesore dhe tregtimi i tyre, riparime mekanike. Importi dhe tregtimi i te gjitha materialeve, aksesoreve dhe pajisjeve te nevojshme, per montimin dhe ndertimin e serave (diellore, me ose pa sistem ngrohje, me ose pa sistem ftohje, me sisteme te ndryshme vaditje, me konstruksione metalike, plasmas ose xham, me ose pa rrjete hijezimi etj) per prodhimin e perimeve, frutave dhe fidaneve te frutave dhe perimeve Ndertimi dhe montimi i te gjitha llojeve te serave (diellore, me ose pa sistem ngrohje, me ose pa sistem ftohje, me sisteme te ndryshme vaditje, me konstruksione metalike, plasmas ose xham, me ose pa rrjete hijezimi etj) per prodhimin e perimeve, frutave dhe fidaneve te frutave dhe perimeve. Importi-eksporti dhe tregtimi i te gjithe materialeve te nevojshme per montimin dhe ndertimin e magazinave bujqesore dhe hangareve frigoriferike, si dhe montimi dhe ndertimi i tyre. Importi-eksporti dhe tregtimi i makinerive bujqesore. Ndertimi dhe montimi i baxhove te bulmetit. Ndertimi i thertoreve dhe importi e tregetimi i te gjitha pajisjeve lidhur me to.
Emërtime të tjera Tregtare: ALUERA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18.09.2000
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
Çështje Ligjore: I. Me date 12.09.2011, me vendim te ortakut te vetem, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje periudhe te pacaktuar. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 22.09.2011, me vendim te ortakut te vetem, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi u kthye ne “Aktiv”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja 29 Nentori, rruga Mihal Bego, pallati MISSIPI nr- 1, kati i tete.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.05.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitblerje kuotash 31.01.2007
Vendim i ortakut te vetem per pezullimin e aktivitetit 12.09.2011
Vendim i ortakut te vetem per aktivizimin e shoqerise 22.09.2011
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 721 624,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 596 378,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 866 560,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 543 366,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 131 513,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 862 189,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 230 986,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:56 675 449,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:26 776 421,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:72 118 340,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:36 231 085,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:45 233 498,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 38 191 896,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 30 167 201,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala