Skip to content

LA VITA TEX Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-11 13:20:17
JSON

NIPT: K34724001J
Administrator: Steljo Dhespollari
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim konfeksionesh stofi dhe pambuku me materialet e veta ose te porositesit (Fason) te llojeve te rrobave per gra, burra e femije, tregtim i produkteve te gatshme dhe gjysem te gatshme ne shitjen me shumice e pakice ne te gjitha qytetet e Shqiperise. Transporti i tyre brenda e jashte vendit, Importimi i lendeve te para dhe ndihmese si dhe produkte te gatshme, hapja e linjave te prodhimit per veshje etj. Ndertim veprash energjitike, shit-blerje energjie me shumice dhe pakice, operim, transmetim, prodhim, shperndarje dhe eksportim i energjise elektrike.
Emërtime të tjera Tregtare: LA VITA TEX
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/10/2003
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 821 000,00
Numri i pjesëve: 2 821
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: E.T.H-H, një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10/06/2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L14307001D, me adresë në Korçë, Mollas, Rruga Korçë-Ersekë, Km. i 31, Lagjja Periferike, nr. pasurie 269, zona kadastrale nr. 1948., me administrator Kostanca Kote. Ortaket e shoqerise jane: KOTE - KO SHPK - 82% dhe LA VITA TEX - 18% (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë, Rruga Viktimat e 7 Shkurtit, Ish NPV, Kati i 3, Korce.

Adresa:
Korce, Pogradec, Lagjja Nr.1, Zona Industriale, Rruga e Verdoves, Magazina Nr.5, Hyrja 2, Nr.pasurie 13/50, Zona kadastrale 8581

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 11.05.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 11.05.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 14 916 841,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 837 686,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 135 145,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 9 196 636,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 751 200,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 555 193,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 962 458,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 914 977,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 625 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:67 704 612,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:32 293 849,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:37 709 266,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:45 468 147,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:39 588 616,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:26 374 640,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 24 743 951,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 18 998 575,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 19 248 319,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala