Skip to content

MARKET CAMI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-22 10:50:31
JSON

NIPT: K36309437T
Administrator: Julian Cami
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me shumice e pakice te artikujve ushqimor, tregtim me pakice te produktit çimento, plerave kimike. Pije freskuese, pije alkolike, duhan dhe paketa cigaresh te ndryshme. Ushtrim i Veprimtarise se Agjentit te Transferimit te Parave i subjektit financiar Jo-banke.
Emërtime të tjera Tregtare: ELBERT CAMI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30/06/2007
Rrethi: Diber
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Objekt privat 3 katesh, kati 1, me numer pasurie 102/1, me zone kadastrale 3444, Dyqan, prane Spitali

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 22.12.2021
Dokumenta te ndryshme nder vite
Vendimi i Ortakut te Vetem, date 06.05.2015
Kontrate e shitjes se kuotave, date 04.06.2015
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 06.08.2015
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 12.09.2019
Kontrate e shitjes se kuotave, date 20.04.2021
Vendimi i ortakut te vetem, date 20.04.2021
Vendimi i ortakut te vetem, date 04.06.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra e performances 2018
Pasqyra e performances 2019
Pasqyra e performances 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 377 926,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 736 032,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 622 593,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 501 098,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 361 516,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 205 516,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 016 442,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 868 170,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 800 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 700 120,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 1 145 999,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 752 120,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:26 772 056,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:22 994 749,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:25 956 654,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:28 988 777,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:35 573 050,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:20 779 283,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 31 453 216,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 14 043 310,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 21 504 625,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 19 290 928,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 14 932 540,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 20 412 916,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : I.Cara