Skip to content

VANI (TV MATI)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-21 09:27:48
JSON

NIPT: K37508981Q
Administrator: Luftim Vani
Objekti i Veprimtarisë: Media elektronike. Stacion televiziv privat. Televizion kabllor, shtrirje e rrjrtit kabllor televiziv.Ushtrim i aktiviteteve te siperpermendura ne zonen e Bashkise Mat dhe Bashkise Klos.
Emërtime të tjera Tregtare: VANI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/08/1999
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 150 795,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Automjet tip Renault me targë AA 175 IO.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: MASAT KONSERVATIVE:
I-Ne date 03.03.2012: Sipas Depozitimt te urdhrit Nr.05105Prot, 184-12 Regj date 24.02.2012 "Per Venien e Sekuestros Konservative", te leshuar nga Shoqeria “Sherbimi Permbarimor Zig” shpk drejtuar QKR, eshte urdheruar: "Vendosja e mases se sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore “VANI”

II-Ne date 25.03.2015: Sipas Depozitimit te Urdhrit Nr.184-12 Regj., Nr.09672 Prot., datë 16.03.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k., është urdhëruar: - Lirimi nga masa e sekuestros konservative të aktivitetit tregtar të palës debitore shoqëria “VANI”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
BURREL Lagjja Partizani,Rruga Kuvendi i Dukagjinit,Ndertese private 3-katëshe perballe shkolles 31 Korriku, Diber

Adresa:
1- BURREL Lagjja Partizani,Rruga Kuvendi i Dukagjinit,Ndertese private 3-katëshe,Kati 1 perballe shkolles 31 Korriku.

2-Diber Burrel BURREL Lagjja 2 Partizani, Ndertese 3-katëshe Nr.5.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrkat Historik i Regjistrit Tregtar, date 24.09.2022
Urdher per venien e sekuestros konservative, date 24.02.2012
Ndryshimi i Administratorit
Ndryshimi i Objektit te Aktivitetit
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.08.2023
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2021
Pasqyra Financiare 2021 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 320 298,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 308 073,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 220 638,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 351 044,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 126 058,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 162 176,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 215 149,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 270 495,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 504 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 485 278,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:16 898 946,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:18 740 965,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:16 232 970,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:17 901 719,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:18 888 064,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:9 131 563,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 939 389,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 4 234 455,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 4 759 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 755 134,00
Punuar Nga : I.Cara / A.B / A.Lala / P. Nikollli