Skip to content

DEJA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-26 12:24:54
JSON

NIPT: K37509969C
Administrator: Hazis Porja
Objekti i Veprimtarisë: Studim dhe projektim ne fushen e zbatimit te punimeve, mbareshtrimi i pyjeve, pyllezime, sistemime malore, ndertim e meremetim te veprave per sigurimin e ujit te pijshem ne kullota e livadhe, tregtim dhe import eksport me shumice dhe pakice te mallrave industriale, bujqesore, hidrosanitare, etj. Studim, sherbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore baze. Prodhim dhe tregtim i farave dhe fidaneve.
Emërtime të tjera Tregtare: DEJA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/02/2001
Rrethi: Diber
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Çështje Ligjore: I. Me date 05.04.2018, me kerkese te administratorit, u pushua perkohesisht aktiviteti i shoqerise per nje afat te pacaktuar. Statusi i shoqerise ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 25.10.2018, me kerkese te administratorit, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi ndryshoi nga: “Pezulluar” ne “Aktiv”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber, Burrel, Lagjja Partizani, objekt privat nr. 53

Adresa:
Tirane, Kamez, Lagjja Nr.1, Rruga ''Strasburgu'',Nr.21

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 26.10.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 312 295,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 11 823 547,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 312 295,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 11 823 547,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 193 009,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:4 044 180,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:30 762 528,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 044 180,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:30 762 528,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:22 186 218,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala