Skip to content

MIRI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-04 08:23:25
JSON

NIPT: K46821002K
Administrator: Brunildë Vecaj
Objekti i Veprimtarisë: Ruajtja dhe sigurimi fizik I objekteve publike dhe private. Sherbim te ruajtjes te personave, objekteve e veprimtarive me kodin 1.3.A dhe sherbime te ruajtjes, transportimit e shoqerimit te vlerave monetare e sendeve te çmuara me kodin 1.3.B. Sigurimi i objekteve publike e private, insalimi i mjeteve te sistemit vrojtues, pajisje nderlidhje, etj. Importim, tregtim dhe instalim te mjeteve te sistemit vrojtues, sinjalizues, audoviziv, mjeteve te mbrojtjes kunder zjarrit pajisjeve te nderlidhjes te teknikave te vjetra te lejuara nga legjistacioni dhe projektimi, instalimi dhe programimi i pajisjeve te telekomunikacionit dhe te sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve. Pastrimi i ambienteve te brendshme dhe te jashtme te institucioneve publike dhe private te banesave te qytetit te Shkodres. Mirmbajtjen e sistemit te monitorimit me kamera te instaluara. Tregtim me shumice dhe pakice kamera sigurie dhe aksesore te tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: "MIRI" SH.P.K
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.08.1995
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 16 600 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Lagjja Vasil Shanto, Bulevardi Skënderbeg, nr pasurie 10, zona kadastrale 8593

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.06.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash 26.03.2016
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 29.10.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 620 510,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 540 548,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 334 423,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 940 888,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 658 302,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 937 178,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 303 548,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 624 424,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:61 920 901,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:69 501 274,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:65 348 503,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:54 345 707,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:55 089 064,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 42 743 533,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 41 977 242,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 39 511 890,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala