Skip to content

" S. A G "
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-05-12 10:52:09
JSON

NIPT: K51802003G
Administrator: Sokol Agoviku
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, ndertim dhe ekspertiza per fushat e meposhtme, godina banimi, godina social kulturore e industriale te te gjitha kategorive, punime e ndertime portuale, shtrim e asfaltim rruge e sheshe ura, ujesjellesa, linja elektrike, kanalizime te ujrave, instalime hidro-sanitare e ngrohje ventilim.Instalime elektrike, telefoni, citofoni e televizive dhe instalime e montime te konstruksioneve e pajisjeve e makineri te ndryshme.Studime urbanistike te pjesshme e te plota, tregtimi e dhenie me qera te apartamenteve, dyqaneve, parkinge, magazine, sheshe e troje ndertimi. Aktivitetet industrial, prodhim e tregtim te artikujve te materialeve te ndertimit ushqimore industriale, farmaceutike, elektroshtepiake, gaz natyror,karburante, duhan cigare, pije alkolike e freskuese, fruta e perime, artikuj bujqesor e blegtorale, material ndertimi, paisje makineri, automjete dhe pjese nderrimi per to si dhe çdo lloj artikulli tjeter me objekt shitblerje me shumice dhe pakice ne eksport dhe import, hapje restorante, kafeteri, bare ,diskoteka, hoteleri dhe ne vende turistike dhe tregtimin ne to te cdo lloj malli, kambizem, konsultim biznesi, etj.Hapje dhe zhvillim i aktiviteteteve edukative dhe arsimore per çerdhe, kopshte 2 dhe shkolla private te te gjitha niveleve.Veprimtari transporti mallrash dhe njerezish per brenda dhe jashte vendit si dhe zhvilim i aktivitetit riparues per automjetet te ndryshme nepermjet pikave te ndryshme te riparimit dhe serviseve.Projektim, ndertim, ekspertim, prodhim e tregtim te materialeve te ndertimit. Veprimtari investuese jashte vendit. Aktivitet ne fushen e germimeve: kryesisht germime me eskavator, sond, vinç, punime hekuri, prodhim tubash betoni dhe prodhime tubash per puse uji etj. Grumbullim, transportim, ruajtje dhe riciklim/rikuperim i mbetjeve jo te rrezikshme. Aktivitet ne fushen e sherbimeve me vinç.
Emërtime të tjera Tregtare: " S. A G "
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04.03.2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 370 067 613,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Autobetoniere me Targe TR 9703 R.
Tirane, Koke Terheqese me Targe TR 3732 S.
Tirane, AA 084 SL
Tirane, Autobetoniere Iveko, Targa TR 0821 N
Tirane, AA 316 SD
Tirane, AA281 XO
Tirane, Automjet me targe AA 981 LC
Tirane, Autobetoniere Benz, Targa TR 4163 N
Tirane, ADR 148
Tirane, Mjeti Autobetoniere Astra me targe TR 6037 U
Tirane, TR 5345 S.
Tirane, Pompe Betoni, Targa TR 5598 R
Tirane, Automjet me targe AA 863 PV
Tirane, Autobetoniere Astra, Targa TR 0823 N
Tirane, AGR 611
Tirane, Autobetoniere Astra me targe TR 6038 U
Tirane, ADR 093
Tirane, Autopompe Iveco, Targa TR 4139 N
Tirane, ADR 158
Tirane, Autobetoniere 3 Benz, Targa TR 4153 N
Tirane, Automjet me targe AA 379 GI
Tirane, Pompete Betoni me Targe TR 7523 R.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia bashkiake nr 5, rruga Asim Zeneli, pallati S.A.G nr 1, kati 2, nr 7

Adresa:
Tirane, Godine Banimi dhe sherbimi 3,6 dhe 9 kat me 3 kat parkim nentoke, nr pasurie 4/187,4/279,4/280,4/622 ,4/714,4/325, Rruga Islam Alia
Tirane, Preze AHMETAQ Rruga Nacionale Rinas - Fushe Kruje ne zonen kadastrale nr. 1006

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.05.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 10.10.2011
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 10.10.2011
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 20.06.2012
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 25.07.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 12 724 395,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 17 540 798,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 28 651 731,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 9 210 789,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 259 527,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 472 916,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 56 466 038,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 14 660 162,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:205 706 330,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:170 930 556,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:267 773 473,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:176 973 340,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:127 507 954,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 158 452 583,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 232 441 634,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 276 777 916,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala