Skip to content

A & EM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2018-06-30 15:01:12
JSON

NIPT: K61802011V
Administrator: Alfred Çoma
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime civile te te gjitha llojeve. Projektime dhe zbatime te ndertimeve civile te te gjitha llojeve. Restaurime te objekteve te te gjitha llojeve, projektim, zbatim i tyre. Import-eksport, tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem te konsumit te gjere, industrial, ushqimore, blegtorale, bujqesore, materiale ndertimi dhe inerte te te gjitha llojeve, linja, pasije, paisje elektrike, elektronike, elektroshtepiake, konfeksione, veshje te ndryshme, prodhime bujqesore e blegtorale, kanceleri, grila dhe xhama, dyer dhe dritare druri dhe duralumini, konfeksione, pjese kembimi te te gjitha llojeve, bime medicinale dhe dekorative, prodhime brumerash si dhe mallra te te gjitha llojeve, lende te para dhe qymyre druri e guri. Import-eksport, tregti te ndryshme me shumice dhe pakice te lubrifikanteve. Tregti me pakice karburante. Tregti me shumice dhe pakice te materialeve te hekurit, punime me hekur, kthim hekuri dhe pergatitje te tubave te hekurit per ndertime te ndryshme. Import-eksport, tregti me shumice dhe pakice i mobiljeve te ndryshme te te gjitha llojeve, per shtepi, dyer, dritare, mobilje zyrash si dhe ndertimi dhe montimi i tyre. Import-eksport tregti me shumice dhe pakice i lendes se pare drusore, melamine dhe prodhimi i mobiljeve te ndryshme. Import-eksport, tregti me shumice dhe pakice i ujit te pijshem, ujra minerale, lengje frutash te te gjitha llojeve, pijeve te gazuara, alkolike dhe joalkolike. Aktivitet per orgnizimin e turizmit dhe agjensive te sherbimeve te ndryshme turistike, si dhe biletari. Hapje restorantesh, hotelesh, motelesh, bar-bufe. Servis automjetesh, servis i pajisjeve elektrike dhe elektronike. Import-eksport, tregti me shumice dhe pakice i pjeseve te kembimit per automjete te te gjitha llojeve. Telekomunikacion, sisteme alarmi te te gjitha llojeve. Agjensi sherbimesh funerale.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06.04.2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 33 100 000,00
Numri i pjesëve: 33 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Çështje Ligjore: 28.05.2014 u vendos barra e sigurisë mbi titujt e pronësisë të shoqërisë;
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Perlat Rexhepi", pallati UNIKON, Kati 2, ap.10.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 74 133 539,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 738 860,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 604 625,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 420 243,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 501 992,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:158 384 806,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:17 673 004,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 22 967 576,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016