Skip to content

KUJTIMI 06
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-20 10:09:07
JSON

NIPT: K61911016R
Administrator: Arben Neziri
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me pakice e shumice te artikujve te ndryshem, tregtim materialesh ndertimi, tregtim te produkteve te ndryshme kopshtarie, fidana bujqesore, prodhime betoni, punime te ndryshme gomisterie, industrial, materiale kancelarie, me shumice e pakice. Tregtim gomash automjetesh, makinerish, elektroshtepiake, paisje higjeno sanitare, prodhime kozmetike, estetike, lende druri, transport mallrash dhe pasagjeresh, bime medicinale, etj. Shoqeria mund te bashkepunoje dhe/ose te marre direkt ose indirekt interesa, ne shoqeri, firma, agjensi dhe ndermarrje te tjera, te cilat mund te kene edhe qcllime te tjera aktiviteti. Gjithashtu, per te realizuar objektin dhe qellimet e saj, Shoqeria mund te ndermarre dhe zhvilloje gdo lloj aktiviteti lidhur me shitblerjen e pasurise se luajtshme e te paluajtshme, si edhe çdo aktivitet tregtar, financiar, qiradhenes apo dorezenes, qe i vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e qellimeve te saj. Sherbim konvergjence per automjetet. Import eksport, tregti me shumice dhe pakice goma automjetesh. Servis Automjetesh, Autoservis.Treqtimi me shumice dhe pakice i pjeseve te kembimit, Vajrave 2 lubrifikante, aditiveve dhe filtrave per te gjithe llojet e Automjeteve, Tregtimi me shumice dhe pakice i baterive per gjithe llojet e automjeteve. Servis Automjetesh.
Emërtime të tjera Tregtare: KUJTIMI 06
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05.06.2006
Rrethi: Kamez
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 60 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Furgon tip Mercedes Benz Vito 109CDI, TR 9849 T
Kamez, Tirane, Ford Focus me targa AA453MR
Tirane, Furgon-Benz, TR 8192 I
Tirane, Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI me targe: AA 192 NC
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kamez, Rruga Tiranë - Kamëz, Bulevardi Blu, 150 M, pranë Kryqëzimit për Zallherr, Nr.Pasurisë 162/91

Adresa:
Tirane, Kamez, Bathore, Objekt banese ne rrugën” Demokracia”, Lagjja nr.5
Tirane, Kamez, Magazine 100 m prane Kryqezimit per Zallherr
Tirane, Farke, Mjull, Bathore, Unaza e Madhe e Tiranes, 150 m prane Rrethrrotullimit te TEG, Pasuria Nr. 487/9, brenda kompleksit "Gega Oil"

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 20.09.2021
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 30.10.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 9 750 146,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 14 514 992,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 308 439,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 12 382 418,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 13 096 475,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 8 383 158,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 612 746,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 6 362 501,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 471 445,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 3 374 510,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 2 909 112,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 3 665 455,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 1 722 664,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:205 109 596,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:208 802 777,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:196 676 797,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:212 168 896,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:189 505 847,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:152 848 591,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 124 294 279,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 115 229 841,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 88 674 092,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 69 828 524,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 70 317 834,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 56 890 746,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 28 459 394,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani