Skip to content

STUDIO PRIVATE PROJEKTIMESH STUDIMESH MONITORIMESH ARBI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-09 13:39:37
JSON

NIPT: K62022009S
Administrator: Irakli Dina
Objekti i Veprimtarisë: Shpimi i puseve te te gjitha llojeve (nafte, gaz, uje, perforecues, studio hidrogjeologjike, gjeologoinxhinierike). Kryerje te punimeve minerare te te gjitha llojeve (galeri nentokesore, karriera) dhe perforecimi i tyre. Monitorim, mbikqyrje e kolaudim te gjithe llojeve te punimeve per shpimin e puseve dhe punimeve minerare. Monitorime per ndotjen e mjedisit (mjedisit urban, minerar, industrial). Studime per ndotjen e mjedisit (mjedisit minerar, urban e industrial). Hartimi i projekteve per shpimin e te gjitha llojeve te puseve.Hartimi i projekteve per kryerjen e te gjitha llojeve te punimeve minerare. Konsultime per te gjitha problemet teknike dhe teknologjike ne lidhje me shpimin e puseve dhe te punimeve minerare. Kryerjen e studimeve ne fushen e mekanike se fluideve. Oponenca studimesh dhe projektesh ne fushat e shpimit te puseve dhe punimeve minerare. Monitorim, mbikqyrje dhe kolaudim te te gjitha llojeve te punimeve per shtim dhe asfaltim rrugesh, trasheshe etj. Monitorim, mbikqyrje dhe kolaudim te te gjitha veprave te artit, kanalizime ujesjellesash.
Emërtime të tjera Tregtare: STUDIO PRIVATE PROJEKTIMESH STUDIMESH MONITORIMESH ARBI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/01/2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.7.B - Shpues profesionist për ujë
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 4, Rruga e Dibres, Kompleksi Orion Nr. 2, Kulla C, Kati i trete, Ap. 101

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.10.2021
Akt i themelimit dhe statuti
Kontrate shit-blerje kuotash 27.12.2011
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 944 021,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -250 303,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 278 364,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 993 408,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 886 108,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 608 097,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 584 720,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 346 144,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 563 334,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -674 156,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:9 148 390,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 367 904,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 893 430,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:5 691 440,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:6 217 978,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 092 110,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 687 080,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 350 419,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 619 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 944 413,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja