Skip to content

BETON E G FIER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-26 13:59:41
JSON

NIPT: K62623401B
Administrator: Dritan Mehmeti
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim betoni dhe te nenprodukteve te tij si dhe te inerteve per tregtim me shumice e pakice brenda dhe jashte vendit per ndertime civile dhe ushtarake private, shteterore, social kulturore etj. Tregtim linje betoni dhe te materialeve te tjera dhe aksesoreve te nevojshem per linjet e prodhimit dhe te tregtimit te betonit si betoniere, makineri te markave dhe tonazheve te ndryshme. Ne fushen e ndertimit te objekteve te ndryshme, restorant, bar, bufe,tregtim eksport import me shumice e pakice.Ndertim te objekteve te ndertimit ne ekonomi dhe ne sipermarje,pallateve te banimit shumekateshe,vepra sociale dhe publike,ndertime civile te çfardollojshme,ndertimin e rrugeve,urrave,vepra te artit dhe rikonstruksionet e tyre etj.Peshkim Sportiv. Bar Kafe. Qender kursesh te gjuheve te huaja dhe lendeve te tjera.
Emërtime të tjera Tregtare: BETON E G FIER
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/01/2006
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1.Fier, Mjeti me targa AA 234 PO
2.Fier, Mjeti me targa AA 984 AB
3. Fier, Mjeti me targa FR 6256 C
4. Fier, Mjeti me targa FR 6239 D
5. Fier, Mjeti me targa FR 6240 D
6. Fier, Mjeti me targa AA 983 AB
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Portez, Fshati Mbyet, rruga Fier - Patos, km-3, zona kadastrale me nr- 3031, nr. pasurie, 283/5, kantier ndertimi pas karburant Jet Oil, perballe varreza te qytetit.

Adresa:
1.Vlore, Himare, Potam, Rruga Andre Dhima, Ndertese 1 Kateshe Nr. 1, nr. pasurie 1/455, Zona Kadastrale 1952
2.Fier, Lagjja"1 Maj",ish-stacioni i autobusave,Fier-Patos
Fier, Lagjja 1 Maj, rruga Jani Bakalli, pallati 9 katesh me nr - 68, kat i dyte
3. Vlore, Uji i ftohte Vlore,zona kadastrale 8602,prane vilave qeveritare,Vlore
4. Fier, Lagjja 1 Maj, rruga Jani Bakalli, pallati 9 katesh me nr - 68, kat i pare

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.11.2021
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 31.08.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2009
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 167 114,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 549 573,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 855 744,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 611 094,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 318 106,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -8 916 417,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 666 676,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 124 214,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 831 487,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 2 070 235,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 7 852 473,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 547 523,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 434 773,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:12 613 802,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:46 097 974,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:31 659 331,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:20 233 615,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:50 203 472,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:29 083 431,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 46 893 699,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 45 812 299,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 116 368 522,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 134 382 753,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 137 557 878,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 63 675 060,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 31 220 852,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani