Skip to content

''K.A.E.XH.'' SH.P.K
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-02-05 11:30:48
JSON

NIPT: K71420004C
Administrator: Kapllan Cuku
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport, prodhim, transport, tregtim të materialeve të ndryshme për ndërtime si dhe shërbime të tjera lidhur me aktivitetin e ndërtimit të objekteve të karakterit privat e publike, tregtim të mallrave ushqimore, industriale, materialeve e lëndëve të para, projektime e ndërtimi i objekteve turistike, ndërtime civile e industriale, ndërtim punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë, prodhim materiale inerte, import eksport, prodhim e transport për të tretët etj. Vlerësim i ndikimit në mjedis për të kryer auditim mjedisor, për hartimin e ekspertizave për problemet mjedisore. Tregtim, import eksport të pijeve alkoolike, kafe, dhe të gjithë mallrave që përfshihen në Akcizë. Kompania është e liçensuar nga Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në fushat: Punime restaurimi në monumentet e arkitekturës dhe trashgimisë arkitekturore. Projektim dhe zbatim për veprimtari arkeologjike, survejime, sondazhe, gërmime arkeologjike. Prodhim dhe shitje te energjise elektrike. Sherbime tregtare ne bare, restorante, hoteleri. Dhenie me qera te mjeteve, makinerive dhe pajisje.
Emërtime të tjera Tregtare: ''K.A.E.XH.'' SH.P.K
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28.10.2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 35 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga "Fadil Rada", Apartamenti Nr.1, Pranë ATSH

Adresa:
1) Shkodër, Pukë, Ujësjellës Kanalizime Pukë, Afer Pallatit të Kulturës.
2) Tirane, Farke, Njesia Administrative Farke, Zona Kadastrale 3266, Pasurite Nr. 133/269 dhe 133/267

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.02.2021
Statuti i shoqerise
Vendimi per rritjen e kapitalit 15.09.2011
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 86 453 754,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 36 433 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 74 781 336,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 75 078 884,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 132 040,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 42 955 821,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 43 257 902,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 747 184,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:189 426 713,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:189 655 557,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:269 309 665,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:221 341 361,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:74 085 457,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 156 495 582,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 120 122 808,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 38 709 947,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala