Skip to content

''K.A.E.XH.'' SH.P.K
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 12:33:27
JSON

NIPT: K71420004C
Administrator: Kapllan Cuku
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport, prodhim, transport, tregtim të materialeve të ndryshme për ndërtime si dhe shërbime të tjera lidhur me aktivitetin e ndërtimit të objekteve të karakterit privat e publike, tregtim të mallrave ushqimore, industriale, materialeve e lëndëve të para, projektime e ndërtimi i objekteve turistike, ndërtime civile e industriale, ndërtim punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë, prodhim materiale inerte, import eksport, prodhim e transport për të tretët etj. Vlerësim i ndikimit në mjedis për të kryer auditim mjedisor, për hartimin e ekspertizave për problemet mjedisore. Tregtim, import eksport të pijeve alkoolike, kafe, dhe të gjithë mallrave që përfshihen në Akcizë. Kompania është e liçensuar nga Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në fushat: Punime restaurimi në monumentet e arkitekturës dhe trashgimisë arkitekturore. Projektim dhe zbatim për veprimtari arkeologjike, survejime, sondazhe, gërmime arkeologjike. Prodhim dhe shitje te energjise elektrike. Sherbime tregtare ne bare, restorante, hoteleri. Dhenie me qera te mjeteve, makinerive dhe pajisje.
Emërtime të tjera Tregtare: ''K.A.E.XH.'' SH.P.K
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/10/2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 35 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Automjeti tip Volkswagen 2K Caddy me kapacitet 4+1 vendesh me targe AB 287 CT
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga "Fadil Rada", Zona kadastrale nr.8150,nr.pasurie6/544+1-3,Hyrja A ,kati pare banim

Adresa:
1. Tirane, Farke, Njesia Administrative Farke, Zona Kadastrale 3266, Pasurite Nr. 133/269 dhe 133/267

2. Durres, Lagja Nr.1, Rruga “Taulantia”, Muzeu Arkeologjik Durrës, Zona Kadastrale 8512, Nr. Pasurie 25/123

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.02.2021
Statuti i shoqerise
Vendimi per rritjen e kapitalit 15.09.2011
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 709 876,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 64 631 827,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 45 121 764,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 86 453 754,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 36 433 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 74 781 336,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 75 078 884,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 132 040,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 42 955 821,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 43 257 902,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 747 184,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:416 123 064,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:257 213 451,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:469 971 257,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:189 426 713,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:189 655 557,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:269 309 665,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:221 341 361,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:74 085 457,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 156 495 582,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 120 122 808,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 38 709 947,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani