Skip to content

G2 Media (Ish Albania Byuty)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-24 14:19:01
JSON

NIPT: K71616017T
Administrator: Andri Kasneci
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari televizive, prodhim, transmetim dhe ritransmetim i programeve, informacioneve te çdo lloji te zerit, figures, sinjaleve te koduara, etj, te destinuara per publikun nepermjet valeve elektromagnetike, kabllove, perseritesve, sateliteve, apo me çdo mjet tjeter. Mbajtjen dhe perdorimin e pasurive te Shoqerise ne lidhje me operimin dhe kryerjen e aktivitetit te saj tregtar. Angazhimin ne secilin dhe ne çdo aktivitet dhe transaksion te nevojshem ose te pershtatshem per te operuar dhe kryer biznesin. Çdo veprimtari tjeter e lejuar nga legjislacioni ne fuqi. Shoqeria ka te gjitha kompetencat e nevojshme, te duhura ose te pershtatshme per zhvillimin e aktivitetit te saj ne perputhje me, dhe sipas termave dhe kushteve te ketij Statuti. Shoqeria nuk do te angazhohet ne ndonje biznes ose aktivitet qe eshte jashte objektit te saj, dhe te ndryshem nga zhvillimi i biznesit.
Emërtime të tjera Tregtare: A2 News, A2 (Ish Albania Byuty)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30/11/2004
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “GENER 2”, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.07.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K58615301M, me adresë në Tiranë, Njësia administrative nr. 2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndërtesa nr 12, ABA Business Center, me administrator Bashkim Ulaj, Artila Ulaj. Ortaket e shoqerise jane: Astrit Ulaj (33%), Bashkim Ulaj (34%) dhe Ahmet Ulaj (33%) (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 10.09.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 20.03.2021, terhequr nga QKB date 10.09.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Ahmet Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 33% te pronesise pasi zoteron 33% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 06.07.2003.

Bashkim Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 34% te pronesise pasi zoteron 34% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 06.07.2003.

Astrit Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 33% te pronesise pasi zoteron 33% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 06.07.2003.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, ABA Business Center, Kati 10-te, Zyra nr 1006.

Faqja Web:
https://a2news.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 24.09.2022
Ekstrakt historik i regjistrit te pronarit perfitues date 10.09.2022
Akti i themelimit
Marreveshje per shitjen dhe transferimin e kuotave date 30.01.2018
Kontrate shitje kuotash date 20.03.2009
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 5 837 576,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -38 669 050,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 153 020,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -17 998 091,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 96 339,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -94 863,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -2 207,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -416 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 195 562,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -611 628,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -362 109,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 251 431,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:391 897 292,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:315 640 294,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:388 229 392,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:370 260,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 515 520,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:702 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:819 328,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 219 964,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 10 215 459,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 240 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 078 831,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 660 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.B / A. Lala