Skip to content

E.B.S
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-17 15:20:09
JSON

NIPT: K72014002P
Administrator: Fahri Maho
Objekti i Veprimtarisë: Projektime, mbikqyrje dhe kolaudime të veprave ujitëse dhe kullimit, të digave të mëdha dhe të vogla, shkarkuesve të plotave, veprave të marrjes së ujit dhe të derivacionit, kullave të ekuilibrit dhe veprave të tjera të mbrojtjes nga grushti hidraulik, kanaleve të tipeve dhe madhësive të ndryshme, sifoneve dhe dukerave, veprave të mbrojtjeve hidraulike dhe të shuarjes së energjisë së ujit, veprave të mbrojtjeve nga gërryerjet dhe prurjeve të ngurta në përrenj dhe lumenj, veprave portuale dhe detare, tubacioneve me dhe pa presion, tuneleve hidroteknike të transportit dhe hekurudhore, çimentimeve në bazamentet nëntokësore të digave dhe veprave speciale, rrugeve të të gjitha kategorive dhe veprave speciale të lidhura me to, urave të tipeve dhe dimensioneve të ndryshme, instalimeve elektro-mekanike në HEC dhe vepra të tjera dhe linjave të transmetimit të energjisë, nën-stacioneve elektrike, ujësjellësve të zonave të banuara dhe industriale, kanalizime të ujrave të zeza dhe të shiut, impianteve të trajtimit të ujit të pijshme dhe ujrave të zeza, stacioneve të pompimit të ujit për qëllime të ndryshme, objekteve të banimit social-kulturore-industriale dhe instalimet tyre, konstruksione metalike dhe druri, studime gjeologjike të bazamenteve të objekteve dhe masave të përmirësimit të tyre, studime topografike për projektimin e veprave, studime hidrologjike dhe matjet të lidhura me to, studime të mbrojtjes së ambientit dhe masave rehabilituese të lidhura me to, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: E. B. S
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/04/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 56 195 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar YZBERISH Rruga " Teodor Keko", pallati "ALES Konstruksion", shkalla nr.1, kati 7-të.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.11.2021
Statuti i shoqerise
Kontrate dhurimi kuotash 02.12.2008
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 28.05.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 34 895 070,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 57 442 667,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 57 442 667,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 20 458 323,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 25 160 771,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 50 238 534,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 490 657,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 569 243,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -5 994 958,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 16 589 347,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 10 146 872,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:89 608 101,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:126 879 050,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:126 879 050,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:101 464 362,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:77 839 262,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:78 519 222,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 28 280 962,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 26 403 046,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 14 063 039,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 50 076 552,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 56 541 828,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala