Skip to content

BONUS Sh.p.k
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-06 08:57:00
JSON

NIPT: K72412009E
Administrator: Fuat Borishi
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e ndërtimit të të gjitha llojeve, projektim e zbatim, rikonstruksione. Studime, konsulencë për të gjitha llojet e projekteve dhe punimeve ndërtimore. Punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh, muraturë, betonarme, ndërtime civile e industriale, porte, aeroporte, autostrada, veshje fasadash, ujësjellës, kanalizime, punime në sipërfaqe të gjelbra, parqe, pyll parqe, mirëmbajtje, zhvillim dekori në mjedise banimi. Import eksport tregtimi me shumicë e pakicë dhe prodhimi i materialeve të ndërtimit, të lëndëve të para, inerte makineri e linja prodhimi, hapje e shfrytëzim hotelesh, bare, restorante etj. Sherbim operatori, hedhje formularesh.
Emërtime të tjera Tregtare: BONUS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30/11/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 100 000,00
Numri i pjesëve: 3 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 02.03.2015, me ane te shkresës Nr. 16729/2 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua vendosja e barrës së sigurisë mbi titujt e pronësisë, ndaj tatimpaguesit debitor "Bonus shpk", me NUIS (NIPT) –K72412009E.

II. Me date 05.06.2015, me ane te Njoftimit për lirimin nga barra siguruese mbi titujt e pronësisë Nr. 39349 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua qe gjate kesaj periudhe tatimpaguesi "Bonus" sh.p.k ka paguar detyrimet. Per kete arsye nuk ka shkaqe ligjore per ruajtjen e metejshme te barres siguruese.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Jordan Misja, Zona Kadastrale 8330,Numri i Pasurise 2/60-N11,Volumi 30, Faqe 105

Adresa:
Tirane, Paskuqan, Rruga Pali Kuqi, Zona Kadastrale 2884, Numri i Pasurise 259/3,Volumi 6, Faqe 124

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.01.2022
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi kuotash 17.06.2015
Kontrate shitje kuotash 16.11.2011
Vendim per zmadhimin e kapitalit 16.07.2009
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 562 014,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 9 936 537,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 10 974 903,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 26 366 665,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 592 523,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -8 736 697,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -11 304 465,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 314 536,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 535 125,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:97 849 313,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:135 728 210,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:91 696 549,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:155 260 907,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:35 637 567,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:22 922 080,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 80 125 224,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 37 435 312,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 33 677 031,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala