Skip to content

HYSI-2 F
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-21 10:32:56
JSON

NIPT: K72429007E
Administrator: Nevrus Hysi
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim te objekteve te ndryshme si:ndertime civile dhe ekonomike,ndertime rrugore,ura e vepra arti,ndertime hidraulike,ndertime te veprave te vecanta dhe pune speciale,punime restaurimi dhe karpentierie,punime sherbimi,punime te sinjalizimit rrugor dhe topogjeodezik,instalim te impianteve te teknologjise se vecante dhe atyre te prodhimit te energjise elektrike,si dhe prodhim materiale ndertimi.Tregtim me shumice e pakice,import-eksport,te artikujve te ndryshem,ushqimor,industrial,konfeksione,tregtim te prodhimeve estetike dhe kozmetike,tregtim bimesh industriale,artikuj farmaceutike,materiale te ndertimit,pajisje hidraulike dhe hidrosanitare,pajisjeve elektrike,pajisje elektroshtepiake dhe elektronik,lende drusore.Ne fushen e projektimit te objekteve te ndryshme te ndertimit.Ne fushen e transportit,transport mallrash dhe udhetaresh brenda dhe jashte vendit.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24.12.2007
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Unaza e Re, Nr. 15.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 21.09.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 287 905,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 072 514,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 135 117,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 915 775,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 005 050,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 657 712,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 951 634,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 933 137,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 580 450,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 198 128,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 845 598,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:21 099 708,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:16 103 719,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:22 522 974,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:20 655 030,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:20 436 126,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:25 737 316,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 33 514 981,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 24 562 171,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 21 323 754,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 10 674 039,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 11 749 118,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani