Skip to content

BEGA-07
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-10 08:39:03
JSON

NIPT: K73312401J
Administrator: Arben Muçobega
Objekti i Veprimtarisë: Punime murature, karpentier, armatur, veshje pllakash, hekurkthyes etj. Shitje kancelari me shumice dhe pakice si dhe studio projektimi. Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore, ndertesa shumekateshe, rikonstruksione, punime mirembajtje, sherbime fasade. Ndertim rrugesh dhe punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge, asfaltim dhe veshje me asfaltim, urash, vepra arti, si dhe ndertime portuale, detare dhe ajrore dhe rikonstruksionin e tyre. Ndertim vepra kullimi, ujitje, ujesjellsa dhe kanalizimesh, punime hidraulike, elektrike etj. Ndertimi ambiente dhe sistemim gjelberimi, parqe e lulishte. Tregtim me shumice dhe pakice. Import ekport te artikujve te ndryshem industriale, ushqimore, elektroshtepiake, elektrike, hidraulike, kimike, tekstile, mobilje. Projektim objekteve sportive te mbuluara ose pjeserisht te mbuluara. Qendra tregtare, objekte Social Kulturore, objekte arsimore. Ushtrimin e profesionit Ekspert Zjarrefikes leshuar me Nr 2093 date 15.03.2017. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te cdo lloj.Tregtim dhe montim te paisjeve dhe aksesoreve per ambjentet frigoriferike. Nderim sera diellore, tregtim dhe kompletim te paisjeve dhe aksesoreve per to.Tregtim Tonera per Printera te modeleve te ndryshme. Bar- kafe, restorant, hotel. Aspirim Kondicionim.
Emërtime të tjera Tregtare: BEGA-07
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/09/2007
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 126 748 077,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja "16 Prilli", Rruga "Leon Rei", Pallati "Bega-07", prane Stadiumit "Loni Papuçiu"

Adresa:
Vlore Himare HIMARE Himare, Rr. "Maria Dhimojani", nr. Regjistri Hipotekore 393, ZK. 1952
Vlore, Himare, Lagjja Potam, Rruga e Potamit, Ndertesa nr. Pasurie 390/23,zona kadastrale 1952
Tirane, rruga Qemal Stafa, ne zonen kadastrale nr. 8370, nr. pasurie 6/419,6/420.
Tirane, Njesia nr.8, Rruga Musa Maci, zona kadastrale 8370, NR.pasurie 9/624-N1
Tirane, Rruga e Dibres, Zona Kadastrale Nr.8360 sh 1:1000, Nr. Pasurie. 3/193, 3/195, 3/196, 3/197, 3/431, 3/452, 3/594 .
Vlore, Himare, Potam, Zona Kadastrale 8534, Pasuria Nr. 15/234

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 10.12.2021
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 25.09.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 35 112 779,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 30 146 203,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 12 558 537,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 48 806 136,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 22 867 582,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 26 792 006,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 11 184 561,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 538 764,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 14 086 679,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:277 200 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:419 698 118,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:198 147 894,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:169 237 250,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:106 292 631,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:118 306 891,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 106 290 085,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 132 328 029,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 160 991 346,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala