Skip to content

"KURTI - 07" SHPK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-11 08:30:23
JSON

NIPT: K73814201W
Administrator: Urim Kurti
Objekti i Veprimtarisë: Import- eksport, prodhimin dhe tregtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve me shumicë e pakicë e vajrave lubrifikantë, importi i tyre, tregtim karburantesh me pakicë, tregtim automjetesh të çdo lloji, markë, tonazhi si dhe pjesë këmbimi për to, prodhim dhe tregtim materialesh ndërtimi e lëndësh të para inerte import eksport. Prodhimin dhe tregtimin e lëndëve të para gjysëm fabrikate, të artikujve të ndryshëm industriale, ushqimore, paisje elektroshtëpiake elektrike, higjeno-sanitare dhe hidraulike, prodhime qeramike, artizanati etj, transport mallrash dhe udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit, hapje dhe shfrytëzim hotelesh, diskotekash, qendrash pushimi e kurative. Import-eksport, prodhim, përpunim dhe tregëtim të lëndëve plasëse shpërthyese për përdorim civil. Punime në fushën e ndërtimit, ndërtime civile dhe urbane. Grumbullim, përpunim, dhe tregëtim skrapi. Dhënie makina me qera. karrierë guri dhe argjile. Punime gërmimi në tokë. Ndërtime civile dhe industrial. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industrial veshje fasada. Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, lista aeroportuale. Ujësjellës, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullim e vaditje. Punime për prishjen e ndërtimeve. Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtje e tyre. Punime rifinuture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të naturës teknike ndërtuese. Sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Stacion transferimi mbetjesh jo të rrezikshme. Grumbullim dhe transportim i mbetjeve jo të rrezikshme.
Emërtime të tjera Tregtare: "KURTI - 07" SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/01/2007
Rrethi: Kruje
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Tirane, Kamez, Kamion tip Daf me targe AA 852 PO

2. Tirane, Kamez, Kamion tip Iveco me targe AA 736 PZ

3. Tirane, Kamez, Kamion tip Iveco me targe AA 106 PM

4. Tirane, Kamez, Kamion tip Scania me targe AA 814 RK

5. Tirane, Kamez, Karotec tip benz Atego me targe AA 813 RK

6. Tirane, Kamez, Kamionçine tip Iveco Fiat Daily me targe AA 812 RK

7. Tirane, Kamez, Koke Terheqese tip Mercedes Benz me targe AA 814 TV
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kruje, Nikel, Rinas, ndërtesë private, 1 katëshe, përballë Aeroportit

Adresa:
Tiranë, Kamëz, vend grumbullimi mbetjesh, zona kadastrale nr. 2066, me numër pasurie 14/1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.10.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate per transferimin e aksioneve 20.08.2009
Kontrate per shitblerjen e aksioneve 21.01.2010
Kontrate per shitjen e akisoneve 15.01.2013
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 12 528 757,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 14 260 584,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 10 156 052,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 734 202,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 12 081 280,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 8 912 566,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 281 560,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 801 109,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 612 996,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 164 581,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 206 929,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 5 337 856,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 5 949 720,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:171 773 330,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:184 582 189,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:160 217 793,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:114 952 327,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:195 391 970,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:231 567 400,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:123 377 921,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:124 578 974,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 86 649 632,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 55 273 348,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 107 991 993,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 83 226 527,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 81 568 660,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani