Skip to content

Degë e shoqërisë së huaj "STRABAG AG"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-25 08:19:34
JSON

NIPT: K74401601R
Administrator: Enis Kariqi; Eduart Gjana
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim, tregtim, teknologji informacioni, investime, agjensi imobilare, riciklim mbeturina.
Emërtime të tjera Tregtare: Degë e shoqërisë së huaj "STRABAG AG"
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 20/07/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Austri
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: STRATBAG AG, një shoqëri e themeluar dhe e organizuar në mënyrë të rregullt sipas legjislacionit të Republikës së Austrisë, me adresë të regjistruar në OrtenburgerstraBe 27, 9800 Spittal/Drau, Austri, e regjistruar në regjistrin tregtar Klagenfurt më 10.01.1930, nën numrin FN 61689 w, e përfaqësuar nga Z. Gerhard Schinnerl, shtetas austriak (Sipas vendimit të bordit drejtues të shoqërisë Strabag AG, datë 30.07.2013, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, Pronaret perfitues te subjektit Dege e shoqerise se huaj "STRABAG AG", zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Oleg Deripaska , shtetas rus, i datelindjes 1968.

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 01.07.2022, terhequr nga QKB date 19.01.2023 Pronaret perfitues te subjektit Dege e shoqerise se huaj "STRABAG AG", zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Hans Peter Haselsteiner , shtetas austriak, i datelindjes 1944, pronar perfitues per 28.34% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 17.08.2007.

Klemens Peter Haselsteiner , shtetas austriak, i datelindjes 1980, pronar perfitues per 28.34% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 17.08.2007.

Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Leje per shfrytezim materiale inerte -
Leje per kryerje shpimi nentokesor per nxjerrje uji (pus - shpimi) Baseni Ishem -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 12000000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Bardhok Biba, OLD Tirana Building.

Adresa:
1. Gjirokaster, Rehabilitim i rrjetit te Ujesjellesit Gjirokaster zona kadastrale nr.2392 dhe nr.pasurie 119 Kordhoce.

2. Vlore, Brataj, Lepenice, "Ndertimi I Linjes Kryesore te Ujesjellesit Himare" me adrese Zona Kadastrale 2308, Nr pasurie 778, Rruga "28 Nentori ", Lepenice -Kuc.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.02.2021
Dokumenta te ndryshem
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.01.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 19.01.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra financiare 2016
Pasqyra financiare 2017
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 9 608 307,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 18 123 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 30 724 489,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 34 771 282,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 11 380 550,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 19 779 515,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 106 308,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 631 017,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -5 823 423,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -12 171 596,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -49 634 857,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 67 660 396,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 231 813 283,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 010 186 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:609 713 339,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:774 645 322,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 350 256 928,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 094 523 945,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 172 481 321,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 33 094 820,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 12 050 204,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 127 922 452,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 35 513 654,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 361 487 793,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/A.Baja