Skip to content

GAJD Company sh.p.k. 
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-17 10:29:28
JSON

NIPT: K79631501Q
Administrator: Alfred Qëndro
Objekti i Veprimtarisë: Import - Eksport, Tregetim me shumice e pakice te mallrave e artikujve te te gjitha llojeve. Shit-blerje / Tregetim mjetesh e automjetesh transporti te cdo lloji, marke e tonazhi, pjese kembimi automjetesh, bateri, goma, goma pneumatike dhe industriale per mjete e automjete. Pike lavazhi e servisi per sherbime te ndryshme mjetesh (riparime, montim gomash, konvergjence, etj). Transport mallrash brenda dhe jashte vendit per vete dhe per te trete. Punime dhe riparime per mjete lundruese, filtra, vaj, pjese kembimi. Tregetim materialesh e pajisjesh elektrike, hidraulike.ndertimi, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: GAJD Company sh.p.k.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18.10.2007
Rrethi: Tepelenë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Me date 27.11.2018, me ane te Urdhrit Nr. 2078/3 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore JUSTITIA, u vendos masa e sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria GAJD Company Shpk me NUIS (NIPT) K79631501Q, me perfaqesues ligjor z. Alfred Qendro.

II. Me date 03.01.2019, me ane te urdherit, Nr. 047/3 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përbarimore Justitia, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore GAJD Company Shpk me NUIS (NIPT) K79631501Q, me perfaqesues ligjor z. Alfred Qendro.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokaster, Tepelene, Rruga Fushe-Tepelene, Zone Kadastrale Nr.3574, Nr.Pasurie 8/22

Adresa:
Tirane, Selite e vogel , 50 m nga kryqezimi i Rruges Frang Bardhi me Mentor Xhemali, Pallat ne Z.Kadastrale nr.3292, dyqan nr.13, kati i pare

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.06.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 234 789,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 727 730,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 21 550 850,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 811 818,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 603 030,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 401 593,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 103 627,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 798 301,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:66 817 360,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:38 925 171,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:78 950 547,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:30 364 612,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:9 173 168,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 6 475 736,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 25 834 914,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 32 484 524,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala