Skip to content

URBAN DISTRIBUTION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-08 14:40:50
JSON

NIPT: K81318001M
Administrator: Pjer Pojanaku
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumice dhe pakice,instalim,mirembajtje,furnizim dhe riparim i distributoreve automatik dhe prodhim paketim produktesh ushqimore.Grumbullim dher perpunim te mbeturinave te destinuara per export.Prodhimin dhe shperndarjen e materialeve audiovizive. Shtepi kinematografike. Prodhim dhe distribucion te veprave audiovizuale, te filmave te zhanreve dhe metrazheve te ndryshme etj.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.01.2008
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: CHICKEN FARM ALBANIA, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtes shqiptare, regjistruar pranë Qendres Kombetare te Biznesit me 31.10.2013, me NIPT L33431801N dhe me përfaqësues ligjor Marenglen Meqemeja.(Sipas Statutit te Shoqerise)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Fiat Doblo Cargo TR 3071 N
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Sipas Urdherit te lëshuar date 02.11.2015, eshte vendosur: masa e sekuestros konservative mbi kuotat qe zoteron debitori Andri Ibrahimaj ne subjektin "Urban Distribution" me Nipt K81318001M, duke ndaluar disponimin ose tjetersimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

II. II. Sipas Urdherit te lëshuar date 27.09.2019, eshte vendosur: heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat që zotëron debitori Andri Ibrahimaj në subjektin "Urban Distribution" sh.p.k., Nuis (Nipt)- K81318001M.

III. Sipas Urdherit te lëshuar date 15.01.2021, eshte vendosur: masa e sekuestros konservative në kapitalin dhe kuotat e shoqërisë në emër të debitorit Subjekti “URBAN DISTRIBUTION” shpk me NUIS K81318001M me administrator Andri Ibrahimaj, me adresë, Tiranë. Masa e bllokimit vendoset deri në një urdhër të dytë.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Sheshi Skenderbej, prane Muzeut Kombetar

Adresa:
Tirane, Rruga Arben Broci, trajtimi i studenteve, nr.1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.11.2021
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 08.07.2019
Marreveshje e transferimit te Kapitalit te Shoqerise date 27.08.2019
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 08.05.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -341 740,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -462 429,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 677 788,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 330 965,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 011 771,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -279 892,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -1 420 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -3 110 062,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 123 819,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 65 653,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -3 808 736,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:154 750,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 354 989,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 674 361,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 270 374,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 842 738,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 222 902,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 506 209,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 844 818,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 6 866 553,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 14 597 608,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 11 866 345,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani