Skip to content

KESH SECURITY SHRSF
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-06 14:39:27
JSON

NIPT: K81610017N
Administrator: Ermir Veipi (Likuiditator)
Objekti i Veprimtarisë: Sigurimi dhe ruajtja e objekteve në pronësi të sh.a KESH-it, sigurimi i shtetasve vendas apo të huaj.
Emërtime të tjera Tregtare: KESH SECURITY SHRSF
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 01/04/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 000 000,00
Numri i pjesëve: 4 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH) eshte nje shoqëri aksionare, e themeluar në date 17/10/1995 me seli ne Tirane, Blloku Vasil Shanto, Rruga Viktor Eftimiu, me administrator Ergys Verdho, e zoteruar nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 06.05.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Mitro Çela; , Agron Gaxho; Dardan Malaj
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Likuidimi & Ç'regjistrimi:

01.Në datë 12.10.2015: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.15 datë 28.09.2015 dhe Nr.02 datë 07.10.2015, është miratuar prishja e shoqërisë dhe shpallja e likuidimit. Likuiditator i shoqërisë, është emëruar Ermir Veipi. Statusi i shoqërisë nga “Aktiv”, do të kaloj në “Në proces likuidimi”.

02.Ne date 07.07.2020: Ne baze te Vendimit te Asamblese Nr.01 date 27.01.2019, eshte miratuar Raporti i Likuidimit dhe Pasqyrat Financiare te Ç'regjistrimit te shoqerise deri ne 05.12.2019. Statusi i shoqerise nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" u be "Ç'regjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Njësia Bashkiake Nr.5; Blloku Vasil Shanto; ish Godina e KESH sha.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i regjistrit tregtar date 06.05.2023
Procesi i Likuidimit-Dokumentacion
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ç'regjistrimi i shoqerise - Dokumentacion
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -11 943,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -6 684 492,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -16 729 369,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -11 474 937,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 18 485 429,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 935 387,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 14 872 668,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -9 295 458,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 26 056 309,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 14 667 273,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 98 232 171,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 72 138 139,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 530 444,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:513 910,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 717 491,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:168 754 154,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:165 817 452,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 220 096 746,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 226 987 856,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 257 686 272,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 373 580 531,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 317 174 124,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 335 297 755,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.B / A.Lala