Skip to content

ALBAPHOTO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-12 10:12:42
JSON

NIPT: K86618008S
Administrator: Alban Xhaferi
Objekti i Veprimtarisë: Import-Eksport,Tregetim me shumice e pakice material foto, tregetim makineri te ndryshme, etj. Zhvillim dhe stampim te fotografive. Printime te fotove ne permasa te ndryshme. Prodhim te albumeve fotografike. Shitje filmash per radio imazherine X-Ray, kimikate X-Ray, Tregtim,montim,mirembajtje dhe riparim e aparaturave mjekesore. Pajisje mjeksore Fujifilm si mamografi ,printera X-RAY,konvertuesa , endoskopi,radioimazheri perfshire shitjenjnstalimin per Shqiperine dhe Kosoven e ketyre pajisjeve. Furnizim me pjese kembimi,material konsumi,kite ,reagent, aplikim te sistemeve PACS ne qendra spitalore ,klinika etj si dhe cdo gje tjeter qe ka lidhje me veprimtarine e ortakut te vetem ne kete fushe. Perfaqesim ndermjetesim, lidhje kontratash ne emer dhe per llogari te firmave te tjera, vendase osete huaja. Transport per nevojat e shoqerise si dhe perte trete, si dhe cdo aktivitet tjeter i ligjshem qe konsiderohet fitimprures dhe ne interes te shoqerise.Importeksport,shitje,blerje,instalime dhe mirmbajtje te sistemeve te sigurise,materjaleve elektrike,elektronike,kompjuterike,servera,softwerike,teleko munikacioni,radio,printimi,fotokopje,skanera,menaxhimi te rradhes,UPS,materiale kancelarie,bojra printeri etj.Menaxhimin dhe administrimin e shoqerive sportive ose shoqatave sportive,sipas formave te njohura nga ligji"Per Sportin". Organizimi i eventeve sportive dhe komercializimi (marketingu i materialeve, pajisjeve sportive).Menaxhimin e të drejtave të imazhit të shoqërive sportive. Kujdestarinë (ruajtjen) shitblerjen, të drejtën për të marrë hua (huazim) dhe në përgjithësi negociimin e të drejtave sportive, federative e publicitare të sportistëve; Përfundimi i kontratave për transferimin e lojtarëve si dhe shfrytëzimin e imazhit të lojtarëve; Shitblerjen e pasurive të lidhura me aktivitetin e karakterit sportiv të shoqërisë.Shoqeria mund te kryeje te gjitha operacionet e lidhura me qellimin shoqeror edukativ si dhe mund te marre pjese ne shoqeri te tjera te ketij sektori,si ne vend ashtu dhe jashte tij.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBAPHOTO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.04.2008
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 59 250 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: AlbaSport & Entertainment, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar, themeluar me 06.07.2020, me NIPT M06908004I, me seli qendrore ne Shkoder, Stadiumi Loro Boriçi, Rruga Djepaxhijej, 4001 dhe me përfaqësues ligjor Ergi Xhakaj. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 12.10.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Rruga" Kole Idromeno", Nd.89, H.3, Ap.30

Adresa:
Tirane, Rruga” Shkelqim Fusha”, Pallati Nr.28, 1019,
Tirane, Rruga” Shkelqim Fusha”, kati perdhe, nr pasurie 102/6, zona kadastrale 3292

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.10.2021
Statuti i Shoqerise
Vendim i ortakut te vetëm per rritjen e kapitalit date 12.06.2013
Vendim i ortakut te vetëm per rritjen e kapitalit date 01.10.2014
Vendim i ortakut te vetëm per rritjen e kapitalit date 05.12.2020
Vendim i ortakut te vetëm per rritjen e kapitalit date 11.01.2021
Vendim i ortakut te vetëm per rritjen e kapitalit date 22.01.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 12 385 867,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 16 930 363,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 20 172 885,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 894 891,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 880 314,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 720 678,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 835 265,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 785 445,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 050 410,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 959 270,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 208 791,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:215 717 337,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:306 233 900,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:363 725 019,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:349 910 198,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:97 080 545,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:130 949 009,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 136 313 278,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 163 871 661,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 176 048 679,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 24 057 052,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 3 969 448,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani