Skip to content

ALVORA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-13 10:59:32
JSON

NIPT: K89105501K
Administrator: Olta Memlika
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore. Rikonstruksione. Ndertim rrugesh, ndertim urash dhe vepra arti. Ndertim ujesjellsa-kanalizime e impiante vaditje. Punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge. Prodhim materiale inerte, tregti e pergjithshme, mallra e material te ndryshme, ushqime, makineri bujqesore paisje elektronike. Paisje industrial, elektrike, hidraulike, paisje guzhine, barkafe, mobileri, makineri te ndryshme industriale, punime hekuri, elektrike, punime guri. Blerje paisje per automjete. Blerje paisje per rrobaqepsi. Blerje paisje per saldime. Blerje makineri e paisje. Blerje kondicionere e vendosje. Blerje paisje parukerie. Tregtim materjale ndertimi. Prodhim inerte. Tregtim pajisje elektronike. Punime dualumini. Blerje dhe furnizime kancelari, shtypshkrimi. Lyerje objekte te ndryshme ndertimore. Punime rere. Furnizim vendosje tabela sinjalistike te jashtme dhe te brendshme , si dhe sinjalistike rrugore. Riparime kompjuterike. Punime mobilerie. Furnizime vendosje xhamash. Punime dhe sistemim lulishte, mbjellje dhe prerje bimesh te vogla, peme dekorative etj. Punime moketi. Punime elektrike, hidraulike, llamarine, saldime. Punime rrobaqepsie. Sherbim pastrim i ambienteve te brendshme dhe te jashtme. Larje fasade xhami. Sherbim recepsioni. Punime gjelberimi dhe sistemim lulishte. Furnizim montim panele diellore. Riparim dhe mirembajtje ashensori. Furnizim dru zjarri.Prodhim dhe tregetim tubo betoni te dimensioneve te ndryshme.Prodhim dhe tregetim blloqe e puseta betoni. Tregetim inertesh. Ndertim ura te varura kembesore. Ndertim ura bel. Ndertim urash dhe vepra arti. Punime hidroizolimi.
Emërtime të tjera Tregtare: ALVORA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27.04.2008
Rrethi: Gjirokastër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 900 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 05.04.2011, me vendim te ortakut te vetem, u pezullua veprimtaria e shoqerise per nje afat te pacaktuar. Statusi ndryshoi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 08.04.2011, me vendim te ortakut te vetem, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi ndryshoi nga “Pezulluar” ne “Aktiv”.

III. Me date 23.12.2011, me vendim te ortakut te vetem, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje periudhe te pacaktuar. Statusi ndryshoi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.

IV. Me date 27.03.2012, me vendim te ortakut te vetem, u aktivizua veprimtaria e subjektit. Statusi kaloi nga “Pezulluar” ne “Aktiv”.

V. Me date 29.03.2012, me vendim te ortakut te vetem, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje afat te pacaktuar.

VI. Me date 30.05.2013, me vendim te ortakut te vetem, u aktivizua veprimtaria e shoqerise.

VII. Me date 01.07.2013, me vendim te ortakut te vetem, u pezullua perkohesisht aktiviteti i shoqerise.

VIII. Me date 10.10.2014, me vendim te ortakut te vetem, u aktivizua perseri veprimtaria e shoqerise.

IX. Me date 23.04.2021, u pezullua aktiviteti i shoqerise. Statusi ndryshoi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokastër, Tepelene, Lagjia Selam Musai, afer Drejtorise se Higjenes

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 13.07.2021
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut te vetem per pezullimin e aktivitetit date 23.12.2011
Vendimi i ortakut te vetem per aktivizimin e shoqerise date 27.03.2012
Kontrate dhurimi kuotash date 03.03.2021
Kontrate shitje date 27.10.2014
Kontrate shitje date 11.04.2011
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 336 947,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 960 244,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 060 490,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 599 463,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 237 570,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 845 088,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 366 791,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:20 167 681,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:29 353 247,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:32 974 034,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:29 584 365,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:31 330 966,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:28 011 392,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 5 441 100,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala