Skip to content

EURO MEGA 2010 (Ish HAJARI-DETERGJENT)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-09 07:41:46
JSON

NIPT: K91624505A
Administrator: Hair Shametaj
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim i detergjenteve të llojeve të ndryshëm. Tregtim me shumicë dhe pakicë, import, eksport të detergjenteve dhe mallrave të ndryshëm industrial, bujqësor, ushqimor, pijeve freskuese e alkoolike, blegtoral, lëndëve të para për industrinë, duralumini, hidrosanitare, elektro shtëpiake, elektronike, elektrike. Transport për vetë dhe të tretet. zyre të këmbimeve Valutore. Organizime eventesh të ndryshme. Tregtim materialesh zbukurimi dhe ndriçimi. Sherbim dezinfektimi, sherbimin DDD, kancelari , dekor ambjentesh , medikamenteve dhe aksesoreve te ndryshem farmaceutik, sherbim pastrimi te ambjenteve te brendeshme, tregetim te materialeve mbrojtese per emergjenca si (doreza, maska mbrojtese, dezifektant, alkool etilik, alkool izopropilik), tregetim dhe sherbim kimikatesh te ndryshme per dezinfektimin e ujit te pijshem, tregetim dezifektuesi xhel duarsh, import, export , tregetim hipoklorit natriumi dhe kalciumi , acid klorhidrik, tregetim dezifektant per ambjente te jashtme me lend virocide dhe benzalkoni.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.04.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 17 233 659,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, Kamion Sprinter 516 CDI me targe AA 842 PI
2) Tiranë, VOLZVAGEN ATP CADYY me targë AA 893 HX
3) Tiranë, Furgon Sprinter me targe AA 755 SD
4) Tiranë, Furgon MERCEDES BENZ 213 CDI me Targe AA 890 VM
5) Tiranë, Furgon tip Sprinter me targe AA 982 LN
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Çështje Ligjore: Më datë 21.02.2014, u nënshkrua marrëveshja e bashkimit me përthithje ndërmjet shoqërisë përthithëse "Hajari Detergjent" shpk me NUIS (NIPT) - K91624505A dhe shoqërisë së përthithur "Kalenja" shpk me NUIS (NIPT) - J11807006F. Si rezultat i operacionit të bashkimit, shoqëritë do të bëjnë kalimin e pasurisë (aktive dhe pasive) nga shoqëria që përthithet tek shoqëria përthithëse. Kapitali i shoqërisë përthithëse "Hajari Detergjent" shpk pas bashkimit do të jetë sa kapitali i të dy shoqërive në vlerën 2.600.000 (dy milion e gjashtëqind mijë) lekë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Prezë, AHMETAQ Fshati Ahemtaq, pranë firmës Ital Kon.

Adresa:
1) Tiranë, Rruga e Kavajes, Ndërtim një katësh Nr.2, pranë Ambasades Turke.
2) Tiranë, Njësia Bashkiake nr.6, Rruga Hamdi Pepa, Nr.8, brenda ambjenteve të tregut ushqimor

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.06.2021
Akti i themelimit
Marreveshje mbi bashkimin me perthithje 21.02.2014
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 04.10.2018
Kontrate shitje kuotash 06.04.2010
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 5 249 668,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 462 862,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 058 574,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 787 623,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 282 922,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 487 843,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 507 579,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 212 588,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 310 913,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:76 303 408,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:61 979 126,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:68 199 475,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:55 758 644,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:53 957 276,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:54 527 686,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 35 364 869,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 23 634 034,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 16 948 370,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala