Skip to content

SUPERIOR GROUP (Ish SUPERIOR KLIMA, Ish FUJITSU SUPERIOR KLIMA)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-08-27 13:40:01
JSON

NIPT: K91712015L
Administrator: Altion Memushi
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregëtim me shumicë e pakicë të mallrave, pajisjeve, pjesëve të ndërrimit për kondicioner. Projektim, arredim, montim, servis të pajisjeve të kondicionimit, tregëtim me shumicë e pakicë i artikujve të ndryshëm elektroshtëpiake dhe të mallrave të tjera objekt i të drejtës tregëtare. Import eksport të gazit freon. Zbatim/Projektim: Punime gërmimi në tokë. Ndërtime civile dhe industriale, Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasada, Ujësjellësa, gazsjellësa, vajesjellësa, vepra kullimi e vaditje, Ndërtimet për N/stacionet, Kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë, Punime të inxhinierisë së mjedisit, Punime për prishjen e ndërtesave, Impiante H/Sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre, Impjante ngritëse dhe transportues, Punime të rifiniturës e muraturës të lidhura me to, rifiniturë me muraturë druri, plastik, metalik, dhe xhami të natyrës teknike ndërtuese, Impjante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut, Sinjalistika rrugore jo ndriçuese, Barriera dhe mbrojtje rrugore, Impjante teknologjike, termik dhe të kondicionimit, Impjante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, Impjante të brendshme elektrik, telefoni, radiofoni, tv et., Sistemet kundra zhurmes për infrastrukturë. Import eksport të pajisjeve të ndryshme elektrike, aspirim-kondicionimit, materiale hidraulike, materiale të ndryshme ndërtimi. Kaldaja për ngrohje dhe impjantet e ujit të ngrohte sanitar, Satcione dhe pompa për ujra të pijshëm, sistemet dhe impjantet e ujit MNZSH, sisteme të ujit sanitar, Sisteme ngrohje, prodhim të ujit të ngrohtë sanitare dhe avullit, Sisteme me ventilim kondicionimi me chillera dhe trajtimit të ajrit, Punime hidromekanike MNZSH, Ripaim mirëmbajtje të sistemeve të ujit të ngrohtë sanitar me kaldaja, sistemet ngrohje-ftohje me chillera, sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të impjanteve të zbutjes së ujit - osmozës për analizat laboratorike, të elektropompave.
Emërtime të tjera Tregtare: SUPERIOR KLIMA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/05/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 380 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, ATP Volkswagen Caddy AA 196 RD
Tirane, ATP Volkswagen Caddy AA 584 RC
Tirane, ATP Mercedes Benz AA 269 RE
Tirane, ATP Volkswagen Caddy me targe AA 193 TI
Tirane, Automjet Daimler Chrysler, ATP, AA 426 DP
Tirane, ATP Ford Transit me targë AA 710 HD
Tirane, ATP Volkswagen, CADDY me targe AA 879 ZJ
Tirane, ATP Seat Inca AA 937 BN
Tirane, Autoveture Citroen Berilingo AA 149 HJ
Tirane, Autoveture Volkswagen Caddy AA 503 IK
Tirane, Mercedes Benz ATP, TR 6243 S
Tirane, Autoveture Peugot Partner 3 AA 471 MS
Tirane, ATP Volkswagen Crafter 35 AA 121 MF
Tirane, Autoveture Volkswagen Caddy me targe AA 912 HA
Tirane, ATP Daimler Benz AA 438 KS
Tirane, ATP Mercedes Benz TR 1321 J
Tirane, Mercedes Benz ATP, TR 9357 T
Tirane, ATP Fiat Doblo AA 815 GZ
Tirane, ATP Volkswagen, CADDY me targe AA 876 ZJ
Tirane, ATP Volkswagen Caddy AA 192 RD
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Farke SAUK Autostrada Tiranë-Durrës Nr. Pasurisë 168/52, Zona Kadastrale Nr. 3266.

Adresa:
Korce, Rruga Midhi Kostani, Lagjja nr.9, godina nr.2, prane Bankes BKT
Elbasan, Lagjja Luigj Gurakuqi, Rruga 29 Nentori, Pallati 39, Zona kadastrale 8521, Kati i pare
Tirane, Rr. "Kavajes" tek ish Kombinati Misto Mame , Magazina Nr.1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.08.2021
Akti i themelimit
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 21.12.2010
Kontrate shitje te pjeseve te kapitalit themeltar 11.03.2015
Kontrate shitje te pjeseve te kapitalit themeltar 22.12.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Shenime per Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 8 294 026,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 848 222,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 14 402 279,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 13 194 665,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -15 070 045,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 904 132,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -11 252 066,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 429 268,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 755 473,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -17 000 895,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -9 653 897,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:395 120 633,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:392 468 655,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:464 795 311,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:377 770 700,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:240 779 610,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:248 161 429,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 131 372 857,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 192 554 186,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 218 413 113,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 128 036 465,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 89 543 137,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala