Skip to content

EXIMOIL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-14 14:48:44
JSON

NIPT: K91715006E
Administrator: Dorjan Dogjani
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport dhe tregtimi me shumicë e pakicë i naftës, gazit e nënprodukteve të tyre, përpunimi i nënprodukteve dhe gjysmëprodukteve të naftës e vajrave lubrifikante, ngritja e shfrytëzimi i impianteve teknologjike për përpunimin e prodhimin e produkteve të reja hidrokarbure, bitumeve, gazit të lëngët, solarit etj. Transport mallrash për vete dhe për të tretët. Në fushën e shërbimeve: a.Tregtim me shumicë dhe pakicë i pjesëve të këmbimit. b. Goma për automjete. c. Bateri për automjete.c.Bateri per automjete. d.Shitje ujë, çaj, kafe, shpenzime për pritje përcjellje, etj.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 04/05/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000 000,00
Numri i pjesëve: 100 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: DEMETRA EXIM HOLDING SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 21.03.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me NIPT L81526009I, me seli në Tiranë, Rruga Kajo Karafili, Pallati Bimbashi, Shk. Nr.1, Ap. Nr.7, me administrator Mauro Maria Borghi dhe Piro Bode. EXIMOIL sh.a zotëron 50% të kuotave të kapitalit të Demetra Exim Holding sh.p.k. Shoqeria eshte e pezulluar (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.09.2021)

" SANG 1 " SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07/12/2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me NIPT L52414501C, me seli në Tiranë, Kashar, Prane ish Komunes Kashar, Tirane, ne Ambjentet e godines me nr pasurie 12/37 zona kadastrale 3865, me administrator Viktor Përnoca. EXIMOIL sh.a zotëron 51% të kuotave të kapitalit të kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.09.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Sonila Elezaj, Lavdije Elezaj, Astrit Mulita
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Kashar, Automjet tip Doblo me targe AA 322 YD
Tirane, Kashar, KASHAR, Furgon tip Volkswagen Cadi me targe AA 809 MG
Tirane, Automjet Furgon Tip Peugeot me targa AA 976 KG.
Tirane, Automjet me Targë AA 244 ZY
Tirane, Kashar, Furgon tip Peugeot me targe AA 134 GO
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Yrshek, Qendër të Komunës

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 14.09.2021
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi kuotash kapitali (2011)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 6 986 899,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 840 159,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 840 159,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -3 445 349,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 048 225,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -650 598,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -2 123 636,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 975 214,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 89 334,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:110 255 387,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:63 732 515,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:68 313 982,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:19 128 078,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 235 790,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 345 696,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 580 643,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 8 871 951,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala