Skip to content

Automobile Touring Club Albania (ish "AUTOMOBILE TOURING CLUB"; ish "ACA")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-10 13:22:56
JSON

NIPT: K92202034A
Administrator: Eridon Lameborshi
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi i sherbimit te asistences ne rruge per te gjithe perdoruesit e mjeteve motorike vendas dhe te huaj.Organizimi i te gjithe evenimenteve qe lidhen me promovimin e automobilit,apo mjeteve te tjera motorike,organizimin e ekspozitave etj.Organizimi i te gjithe evenimenteve qe synojne promovimin e spotit te automobilizimit.Organizimi i kurseve dhe trajnimeve ne fushen e perdorimit te mjeteve dhe te sigurise ne rruge.Bashkepunimi me kompani,korporata apo organizma private apo publike brenda dhe jashte vendit me qellim permbushjen e objektivave te saj. Transport automjetesh dhe mallrash per vete dhe per te trete brenda dhe jashte vendit. Transport Udhetaresh per vete dhe per te trete brenda dhe jashte vendit. Ofrimi i sherbimit te dhenies se automjeteve me qera.
Emërtime të tjera Tregtare: Automobile Touring Club Albania
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/09/2009
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. "Arch Investor", shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, themeluar me 26/01/2009, me NIPT K91404015I, me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, Nr.32/1, kati 3, 1019 dhe me administrator Niko Leka. Ortakët e shoqërisë janë Edmond Leka – 42.5%; Niko Leka – 42.5% dhe Varuzhan Piranjani - 15%. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 10.07.2023)

II. “Klubi i Automobilit të Shqipërisë” ACA, organizatë jo fitimprurëse, regjistruar me datë 19.03.2007, me NIPT K71828001H, me seli në adresën Rruga “Ismail Qemali”, Nr.32/1, Tiranë, Shqipëri. (Sipas dokumentit të akt themelimit të shoqërisë)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 26.03.2021 terhequr nga QKB date 10.07.2023, Pronaret perfitues te subjektit “Automobile Touring Club Albania”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Edmond Leka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 23.8% te kapitalit, pasi zotëron 42.5% të kapitalit të shoqërisë “Arch Ivestor”, dhe kjo e fundit zotëron 56% të kapitalit të shoqërisë “Automobile Touring Club Albania”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 24.09.2009.

Niko Leka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 23.8% te kapitalit, pasi zotëron 42.5% të kapitalit të shoqërisë “Arch Ivestor”, dhe kjo e fundit zotëron 56% të kapitalit të shoqërisë “Automobile Touring Club Albania”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 24.09.2009.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: I. Me datë 05.05.2017, me vendim të asamblesë së ortakëve, u shtua Drejtuesi Teknik Viktor Pojani.

II. Me datë 06.03.2023, me vendim të asamblesë së ortakëve, u largua nga detyra Drejtuesi Teknik Viktor Pojani.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Kashar Mezez Rruga Pavaresia, Godina nr. 115, kati 3, kodi postar 1050, Mëzez, Kashar, Tiranë

Adresa:
Tirane Vore GJOKAJ Auto-City, Autostrada Tirane - Durres, Km.8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.07.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontratë për Shitje Kuote datë 06.04.2017 (a)
Kontratë për Shitje Kuote datë 06.04.2017 (b)
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 10.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -6 576 488,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -7 664 474,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -5 098 723,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -4 261 553,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -3 815 029,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -628 948,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -200 333,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -230 144,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 200 070,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 21 315,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -809 971,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -145 397,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 454 328,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:15 052 904,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:4 890 035,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:10 561 343,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:10 106 213,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:6 912 040,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:6 407 087,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:6 343 627,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 5 701 582,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 6 522 919,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 6 085 111,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 3 875 167,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 4 226 630,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 553 229,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli