Skip to content

THAKA/G
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-23 09:04:52
JSON

NIPT: K98307001S
Administrator: Renato Thaka
Objekti i Veprimtarisë: Shfrytezim i lendes drusore,perpunimin dhe tregetimin e tyre,ndertim rrugesh pyjore,livadhe kullota germime dheu dhe punime eventuale murature e beton arme. Ndertime te ndryshme e rikonstruksione, ndertim rrugesh e mirmbajtje dhe pastrimi i tyre. punime karpentiere druri e metalike. Instalime impiantesh te ndryshme etje.Ne fushen e permiresimit te pyjeve,ndertimin e rrugeve pyjore, grunbullimin dhe vjeljen e prodhimeve pyjore, ushtrimi i gjuetise sportive,punime ne livadhe, kullota , shfrytezime te pasurive te ndryshme minerare,prodhim e tregtim qymyr druri etj.
Emërtime të tjera Tregtare: THAKA/G
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/09/2009
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Korce, Erseke, Blloku Nr.4,gjitur me unazen e qytetit Erseke,rimorkio,targa ER 1534 A
Korce, Erseke, Blloku Nr.4,gjitur me unazen e qytetit Erseke,automjet BENZ,kamion,targa ER 1077 A.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë, Ersekë Lagjja Nr.4, unaza e qytetit, zona kadastrale 1594,numri i pasurise 2/10-ND, ish ndermarja e SMT.

Adresa:
Korce, Leskovik, Fshati Germenj, zona kadastrale 1707, numri i pasurise 14/a.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 23.07.2021
Statuti i shoqerise
Kontrate dhurimi kuotash kapitali date 17.03.2021
Kontrate dhurimi kuotash date 25.07.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 92 679,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -787 618,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -198 360,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -516 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 660 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -3 035 491,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:4 113 051,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 643 567,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 825 801,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 724 123,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 276 500,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 000 000,00
Punuar Nga : A.Lala