Skip to content

M.A.K Studio
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-28 10:08:48
JSON

NIPT: L01422017O
Administrator: Tomor Spahiu
Objekti i Veprimtarisë: Studim, Projektim, Mbikeqyrje e Kolaudim Te Punimeve te objekteve inxhinierike te te gjitha fushave pa kufizim, "Studimeve Urbane, Ndertesave Civile-IndustrialeKulturore, Autostradave, Rrugeve, Hekurudhave, Aeroporteve, Urave, Tuneleve, Nenkalimeve, Mbikalimeve, Ujesjellesash, Kanalizimesh, Impiante te Trajtimit te Ujit, Vepra Bonifikimi, Ujitje dhe Kullimi, Objekte Lumore, Grykderdhjet e Lumenjve dhe Detare, Vepra Marrje Uji, Diga, Hidrocentrale, Centrale Elektrik, Stacione Pompimi dhe Trajtimi Uji. Konsulence, Investimin, Sipermarjen sipas rastit per realizimin me fonde publike dhe/ose private te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat. Punime topografike, rilevime , Studime gjeologjike dhe hidrogjeologjike. Sherbim Ekspertize ne Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis dhe Auditim Mjedisor. Sherbim Ekspertize ne Mbrojtjen Kunder Zjarrit dhe Shpetimin. Sherbime Ekspertize dhe Profesionale lidhur me auditimin energjitik dhe burimet energjetike. Konsulence dhe sherbime tekniko-inxhinierike mbi shendetin dhe sigurine ne pune. Formime profesionale per profesione te ndtyshme. Sherbime konsulence te planeve te pergjithshme vendore dhe planifikimit urban. Konsulenca dhe studime shkencore ne fushen e mjekesise. Studime mbi percaktimin e normave te konsumit te lendes djegese (gazoil. solar, mazut, gaz i lenget etj).
Emërtime të tjera Tregtare: M.A.K Studio
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/02/2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 7, Rruga Muhedin Llagani, Pallat 12- katësh (VALA), Kati 1, Nr. 7.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.10.2021
Akti i themelimit
Kontrate shit-blerje te pjeseve te kapitalit 15.02.2012
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 28.02.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 1 446 630,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 680 895,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 92 670,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 980 594,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 522 162,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 313 833,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 822 487,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 058 694,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 529 614,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 269 344,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 395 208,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:22 667 625,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:11 451 566,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:6 456 521,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:13 670 065,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:9 916 705,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 291 673,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 734 661,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:5 809 308,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 4 753 535,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 247 019,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 777 773,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli