Skip to content

ARGENT DACI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-19 10:13:47
JSON

NIPT: L01914003T
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Thertore. Tregti e mishit. Shitje - blerje lëkurash. Tregti me shumicë e kafshëve të gjalla. Import-eksport. Veprimtari në fushën e prodhimit, magazinimit e tregtimit të prodhimeve blegtorale dhe bujqësore. Tregti, import, eksport duke përfshirë magazinimin dhe tregtimin me shumicë e pakicë të mallrave ushqimore, blegtorale e bujqësore. Kurse të formimit profesional. Transport mallrash për vete dhe për të tretë. Prodhim e tregtim i të gjitha llojeve të ndryshme të sallamit, nënproduktet e sallamit, mishit dhe nënproduktet e tij. Shitje me shumicë dhe pakicë i të gjitha llojeve të sallamit. Përpunim mishi dhe nënprodukte të mishit për prodhim sallami dhe produkte të tjera të kësaj fushe për konsum njerëzor. Import - eksport, tregtim, shitje me shumicë dhe pakicë e të gjitha mallrave e produkteve dhe nënprodukteve ushqimore, e të gjitha frutave të ndryshme, e të gjitha perimeve të ndryshme, e të gjitha llojeve të produkteve dhe nënprodukteve të brumit dhe bukës, e të gjitha llojeve të produkteve dhe nënprodukteve të bylmetit, e çdo lloj ushqimi të përshtatshem për konsum njerëzor.
Emërtime të tjera Tregtare: DACI-AL
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 14.07.2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Kamez VALIAS AB112GM
Tirane Kamez AA512SJ
Tirane Kamez VALIAS AH R 843
Tirane Kamez KAMEZ AB 176 BY
Tirane, AA 346 SV
Tirane, Kamez, AA 304 NB
Tirane, Mercedes Benz Sprinter me targa AA097XO
Tirane, Kamez, AA 862 NC
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.3.C - Tregtia me shumicë e kafshëve të gjalla
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
X.2.B - Formim profesional
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Abdi Bej Toptani, godina nr. 21, poshtë kthesës së Valiasit

Adresa:
Tirane, Kamez, Rruga Abdi Bej Toptani, godina nr.21, poshte ktheses se Valiasit 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.07.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 685 579,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 860 397,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 190 520,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 615 379,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:127 650 066,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:143 103 010,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:27 714 187,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:16 942 488,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala