Skip to content

DOPPLER -AL

JSON

NIPT: L02212005G
Administrator: Xhili Mestani
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregtim me shumice e pakice të mallrave të ndryshme industriale, materiale ndërtimi, ushqimore etj. Tregtim, montim dhe mirëmbajtje të ashensorëve dhe shkalleve lëvizëse. Administrim apartamentesh. Bar Kafe. Aktivitet në fushën e ndërtimit etj. Furnizim të shërbimit të përpunimit të mallrave jo shqiptare nen regjimin e përpunimit aktiv (fason). Ndërtime civile dhe ekonomike si: Pallate, banesa, hotele. Ndërtime industriale, turistike, bujqësore. Prodhim materiale ndërtimi. Ndërtime rrugore. Ndërtime hekurudhore. Ndërtime ura dhe veprimtari arti. Ndërtime hidraulike dhe hidroteknike. Punime restaurimi. Punime karpenterie metalike. Impiante teknologjike dhe të veçanta. Punime shërbimi në fushën e ndërtimit. Punime topogjeotezike. Instalim i impianteve termike - ventilim - kondicioni të ajrit dhe mirëmbajtja e tyre. Tregtim me shumice dhe pakice i pjesëve të ndryshme elektrike, hidraulike, hidrosanitare. Punime elektrike, hidraulike etj.
Emërtime të tjera Tregtare: DOPPLER -AL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11.10.2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 290 000,00
Numri i pjesëve: 6 290
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berxull Autostrada Tirane-Durres, (rruga dytesore), km 12, Godina 2 kateshe nr.6

Adresa:
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Sulejman Delvina, Pallati nr.1/1, Shkalla nr.1, Apartamenti nr.19, Kati II-te Tirane Tirane TIRANE Rruga Spiro Gogo, Zona kadastrale 8240, Nr.pasurie 4/701 Tirane Kashar KASHAR Mbikalimi i Rinasit, Qafe Kashar, prane Megatek, Numer serial 760077, ZK 2105, nr.pasurie 89/7, volumi 22, faqe 1, toke are me siperfaqe 1.554 m2. Numer serial 1126140, ZK 2105, nr. pasurie 986/5/12, volumi 22, faqe 93, toke are me siperfaqe 586 m2

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -374 498,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 758 532,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 632 440,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 850 691,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:144 033 069,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 84 704 177,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015