Skip to content

IN SPORT (Shoqeria e perthithur "SEGI-SPORT")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-14 09:19:23
JSON

NIPT: L12218013F
Administrator: Edmond Gjyli
Objekti i Veprimtarisë: Importi-eksporti dhe tregtimi me shumice dhe pakice i mallrave kryesisht artikujve sportive dhe artikujve industriale, impianteve, mjeteve makinerive, pjeseve te kembimit, elektroshtepiake, elektronike, elektrike, mekanike, kompjuterike, hidrosanitare, hidraulike, qeramike, qelqi, artizanati, duralumini, lendeve te para, lendeve te ndertimit, pllakave, te lendes drusore te perpunuar dhe te paperpunuar, mobiljeve, kancelarise, bojrave, aparaturave, kompjuterike dhe dixhitale, materialeve e lendeve te para te te gjitha llojeve, materialeve e lendeve plastike, gome, hekuri, kimike e nenprodukte te tyre, linjash e makinerish ne fushen e prodhimit, perpunimit, transportit, ndertimit, serviseve, artikujsh e produktesh ushqimore, bujqesore, blegtorale. Ne fushen e transportit me mjetet e vete shoqerise ose per llogari te te treteve. Sherbime te ndryshme marketingu, promocioni te nevojshem per realizimin e qellimeve te shoqerise. Tregtimin e artikujve te ndryshem nepermjet website-it online me adrese www.sportvision.al.
Emërtime të tjera Tregtare: IN SPORT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/10/2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri; Bosnje dhe Hercegovinë
Kapitali Themeltar(Lekë): 192 732 500,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Sport Vision” d.o.o, shoqëri e regjistruar dhe ekzistuese sipas ligjeve të Republikës së Bosnje dhe Hercegovinës, me Numër Regjistrimi 4401843920003 dhe me seli në adresën Pantelinska 79A, PC Robot, Bijeljina, Bosnje dhe Hercegovinë. (Sipas te dhenave te Kontratës së Nënshkrimit të Kuotave datë 20.04.2017)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 29.03.2021, terhequr date 14.12.2023, Pronaret perfitues te subjektit “In Sport”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Edmond Gjyli, shtetas shqiptar, i datelindjes 1974, pronar perfitues për 40% të kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.04.2017.

Dragan Stanojlovic, shtetas boshnjak, i datelindjes 1970, pronar perfitues për 58.956% të kapitalit, pasi zotëron 98.26% të kapitalit të shoqërisë “Sport Vision” d.o.o – shoqëri mëmë për 60% të kapitalit të “In Sport”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.04.2017.

Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Bashkimi me Përthithje

Me datë 25.03.2016, u nënshkrua projekt marrëveshja e bashkimi me përthithje, ndërmjet shoqërive tregtare "In Sport" si shoqëria përthithëse dhe "Segi-Sport" si shoqëria e përthithur.

a) Si rezultat i bashkimit, shoqëria e përthithur "Segi-Sport" do të transferoj totalin e aktivit dhe pasivit tek shoqëria përthithëse.
b) Emri i shoqërisë së re mbetet e njëjtë me emrin e shoqërisë përthithëse "In Sport".
c) Kapitali i shoqërisë do shtohet me masën e kapitalit të shoqërisë së përthithur duke arritur në 200.000 (dyqind mijë) lekë.
d) Shoqëria e përthithur do ndalojë së ekzistuari dhe do të çregjistrohet nga QKB.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Autostrada Tirane - Durres, km 6 , "Mall of Tirana" , Kapanoni nr 33, Tirane

Adresa:
1) Korçe Lagjja numer 9, rruga Midhi Kostani, me nr 4/1134+1-N1
2) Vlore Rruga Vlore Skele, Bulevardi "Ismail Qemali", Pallati I ri prane stadiumit Flamurtari " REZIDENCA IMPERIAL", ne katin e pare nga toka te objektit 12 katesh, lagjja "Pavaresia".
3) Tirane Kashar Autostrada Tirane-Durres, Km 6, QTU, kati +1.
4) Tirane Kashar KATUNDI I RI Superstrada Tr - Dr, Km. 6, kthesa e Rinasit
5) Tirane Qendra Tregtare Ring Cinter, rruga e Durresit, Sheshi Karl Topia, zona kadastrale nr.8210, katin 2 (njesia 2.5), njesia bashkiake nr 7
6) Tirane Farke LUNDER TEG, Rruga Nacionale Tirane - Elbasan, Farke, Lunder, Njesia GLA - B041, kati 1
7) Tirane Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Abdi Toptani, Toptani Shoping Center, Kati 2
8) Vlore Rruga Vlore-Skele, Bulevardi "Ismail Qemali", Pallati i Ri prane stadiumit Flamurtari
9) Tirane Farke LUNDER Rruga Tirane-Elbasan, Tirana East Gate, Km 3, Njesia B064, Niveli 1.
10) Tirane Kashar Rruga Tirane-Dures,Km 6,Qendra Tegtare Univers (QTU)
11) Lezhe Lagjja Beslidhja, Pallati Boga, Qender
12) Tirane Qendra Tregtare Ring Cinter, rruga e Durresit, Sheshi Karl Topia, zona kadastrale nr.8210, katin 2 (njesia 2.13), njesia bashkiake nr 7
13) Vlore Rruga Vlore Skele, prane Qendres Tregtare Riviera
14) Tirane Farke LUNDER TEG, Rruga Nacionale Tirane - Elbasan, Farke, Lunder, Njesia GLA - B042, kati 1
15) Korçe Lagjja Nr.1, Bulevardi Republika, Nr.8, Pasuria nr.2-554-N2
16) Tirane Kashar KATUNDI I RI Fshati Katund i Ri, Superstrada Tirane-Durres, Km 6, tek kthesa per Rinas, perball Qendres Tregtare "Megatek"
17) Durres Lagjja 4, Rruga Egnatia, Qëndra Flagship
18) Durres Lagjja Nr 11, Rruga Prokop Meksi, Dyqani Nr 1
19) Fier Gold Center-Fier, Kilometri 0.7 i rruges Aulona, Nr.Pasurie 60/93-B1, 60/93-N1, 60/93-N2, Z.Kadastrale 3934, Vol 9
20) Shkoder Lagjja Qemal Stafa, Bulevardi Zogu i Pare, ne pasurie 2/101, zona kadastrale 8591
21) Shkoder Lagjja Vojo Kushi, Rruga Qemal Draçini, nr.pasurie 1/506/ND, Zona kadastrale 8592
22) Tirane Njesia Bashkiake nr 2 , rruga Abdi Toptani, Toptani Shopping Center, Kati 2
23) Tirane Farke LUNDER TEG, rruga Nacionale Tirane - Elbasan, Farke, Lunder
24) Fier Lagjia Kongresi i Permetit, Njesi me numer pasurie 6/662.
25) Tirane Kashar Autostrada Tirane-Durres, Km 6, QTU, kati +1.
26) Tirane Rruga "Frang Bardhi", nr. pasurie 6/380- N5, zona kadastrale nr. 8260

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 14.12.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë Shitje datë 11.11.2015
Projekt mbi Marrëveshjen e Bashkimit datë 25.03.2016
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 01.04.2017
Kontratë Nënshkrimi Kuotash datë 20.04.2017
Të dhënat e Shoqërisë "Sport Vision" d.o.o - Burimi: CompanyWall Business - aksesuar me datë 14.12.2023
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 05.06.2017
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 14.12.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 611 649 912,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 430 457 719,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 272 114 959,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 251 555 253,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 129 635 248,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 94 762 238,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 38 282 711,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 13 747 934,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 25 198 251,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 861 447,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -8 414 393,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 454 373,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 954 603 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 569 655 586,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 126 975 118,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 054 627 740,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:673 307 801,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:534 793 449,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:306 798 152,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:179 789 286,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 146 216 962,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 68 133 662,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 36 659 442,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 196 374,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli