Skip to content

KLUBI SPORTIV KASTRIOTI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-09 11:50:55
JSON

NIPT: L14426201V
Administrator: Oltion Shehi
Objekti i Veprimtarisë: Organizimi i aktiviteteve sportive në fushën e futbollit. Promovimi, zhvillimi dhe pjesëmarrja në aktivitetet sportive të futbollit të skuadrës së qytetit të Krujës, Kastrioti si në kompeticionet kombëtare dhe ato ndërkombëtare. Veprimet në tregun e lojtarëve për kontraktimin e lojtarëve sipas nevojave të ekipit. Edukimi, stërvitja cilësore dhe përmirësimi atletik e teknik i futbollisteve të rinj duke filluar që nga grup moshat e vogla. Investimet , shërbimet, marketingu me qëllim përmirësimin e imazhit të qytetit dhe të vlerave sportive të Krujës. Aderimi dhe regjistrimi në Federatën Shqiptare të Futbollit dhe në organizatat sportive ndërkombëtare.
Emërtime të tjera Tregtare: KLUBI SPORTIV KASTRIOTI
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 26/07/2011
Rrethi: Kruje
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000 000,00
Numri i pjesëve: 2 000
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Fation Berhami; Shkëlzen Ristami; Ban Vathi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 19/01/2023, me ane te Shkresës Nr. 37192, datë 20.12.2022 për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, u kerkua vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ KLUBI SPORTIV KASTRIOTI “ SH.A., pajisur me NUIS (Nipt)- L14426201V, me perfaqësues ligjor Oltion Shehi. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.

II. Me datë 18.08.2023, me anë të shkresës Nr. 51215 Prot., për “Kërkese për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, u kërkua: Vendosja e masës së sigurimit të detyrimit tatimor të tatimpaguesit shoqëria “ KLUBI SPORTIV KASTRIOTI “ Shoqëri Anonime., pajisur me NUIS (Nipt)- L14426201V. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Krujë; Qendër Krujë.

Faqja Web:
http://kruja.gov.al/rreth-krujes/kultura/sport/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 11.09.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 13.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 15 071,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -19 989,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -15 082,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 451 580,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -3 020 192,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -431 388,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:6 000 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:6 325 100,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 6 037 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 157 829,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 370 562,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : A.B/ A.Baja / P. Nikolli