Skip to content

HEC ULEZ SHKOPET
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-23 12:26:45
JSON

NIPT: L18306901O
Administrator: Teuta Ustundag
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimi,shitja,importimi,eksportimi,tregtimi me rruge dhe transaksione te ndryshme te energjise elektrike.Energjisë diellore dhe erës.
Emërtime të tjera Tregtare: HEC ULEZ SHKOPET
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 31/08/2011
Rrethi: Mat
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 510 544 075,00
Numri i pjesëve: 4 510 544
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: KURUM INTERNATIONAL SH.A., është një shoqëri aksionere, e themeluar më datë 10.11.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K02727230T, me adresë në Tirane, Njesia Administrative Nr.5, rruga Ibrahim Rugova, pallati nr.14 KT, "Green Park", apartamenti nr.39, kati 6, Tirane., me administrator Erdal Demir dhe Lindita Kikino, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.06.2022,

Subjekti Juridik “HEC ULEZ SHKOPET” nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP, deri me date 23.06.2022.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Taulant Naço; Erinda Malaj; Teuta Ustundag
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 31.10.2013, eshte realizuar bashkimi me përthithje i shoqerive "HEC Ulez Shkopet" sh.a. dhe "HEC Bistrica 1 Bistrica 2" sh.a. (shoqeri te perthithura) nga shoqeria " Kurum international" sh.a (shoqeria perthithese).
Ndryshime
Shënime: Statusi i shoqerise eshte i ç'regjistruar, por pa likuidim.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber, Burrel, Ulez,Burrel.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.06.2022
Akti i themelimit te Shoqerise
Urdhri i Ministrit te Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes 21.05.2012
Urdhri i Ministrit te Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes 23.05.2012
Marreveshja e bashkimit te shoqerive date 31.10.2013
Te dhenat ne regjistrin e pronareve perfitues RPP deri me date 23.06.2022
Akti i kalimit te shoqerise nga Ministrisa e Ekonomise,Tregtise dhe Energjitikes tek KURUM INTERNATIONAL SH.A.
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 178 921 524,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -96 275 417,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 560 421 467,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 10 737 300,00
Punuar Nga : L.Kanani