Skip to content

KLUB FUTBOLL SHKUMBINI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-09 13:01:40
JSON

NIPT: L19505101P
Administrator: Ali Kasa
Objekti i Veprimtarisë: Organizimi i aktiviteteve sportive të futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir dhe pjesëmarrja në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Aderimi dhe regjistrimi si klub në Federatën Shqiptare të Futbollit dhe në të gjitha llojet e aktiviteteve të futbollit kombëtar e ndërkombëtar. Futja në tregun e lojtarëve për të blerë lojtare sipas nevojave të ekipit. Aktivitete të tjera në fushën e futbollit për interesat e shoqërisë dhe komunitetit. Shoqëria brenda kufijve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, do të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e saj. Shoqëria do të kryejë aktivitetin e saj pas marrjes dhe në përputhje me licencat apo lejet përkatëse.
Emërtime të tjera Tregtare: KLUB FUTBOLL SHKUMBINI
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 18/07/2011
Rrethi: Peqin
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Genc Gripshi; Françesko Rrushi; Lulzim Resuli
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 12/01/2022, me ane te Kërkesës Nr. 18696 Prot, datë 31.12.2021 “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit te detyrimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit KLUB FUTBOLL SHKUMBINI me NUIS (NIPT) L19505101P, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Ndryshime
Shënime: Ne date 22.02.2021: Ne baze te Shkreses se Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve u be saktesimi ne QKB te pronesise se subjektit nga "Shqiptare 100%" ne "Shqiptare Shteterore".
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Peqin; Stadiumi Shkumbini.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 06.09.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.04.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -4 411 515,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -203 621,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -929 906,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -116 110,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 112 318,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 8 230,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 821,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 998,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 049,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 8 035,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 400 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 407 500,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 685 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 520 194,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 000 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 067 686,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 019 822,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:4 005 049,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 593 696,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 052 144,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.B/ A.Baja / P. Nikolli