Skip to content

FUTBOLL KLUB TERBUNI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-09 13:29:13
JSON

NIPT: L19704301F
Administrator: Alfred Pjetri
Objekti i Veprimtarisë: Organizimi i aktiviteteve sportive të futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir dhe pjesëmarrja në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Aderimi dhe regjistrimi si klub në Federatën Shqiptare të Futbollit dhe në të gjitha llojet e aktiviteteve të futbollit kombëtar dhe ndërkombëtar. Futja në tregun e lojtarëve për të blerë lojtarë sipas nevojave të ekipit. Aktivitete të tjera në fushën e futbollit për interesat e shoqërisë dhe Bashkisë. Shoqëria, brenda kufijve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, do të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e saj. Shoqëria do të kryej aktivitetin e saj pas marrjes dhe në përputhje me licencat apo lejet përkatëse.
Emërtime të tjera Tregtare: FUTBOLL KLUB TERBUNI
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 14/10/2011
Rrethi: Puke
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Aida Sinani, Ferit Ringaj, Alfred Pjetri,
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 21/10/2022, me ane te Shkresës Nr. 1299/5 Prot., datë 17.10.2022 për “Kërkese për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Verior, u kerkua vendosja e masës së sigurimit të detyrimit tatimor të tatimpaguesit shoqëria “FUTBOLL KLUB TERBUNI “ SH.A., pajisur me NUIS (Nipt)- L19704301F, me perfaqësues ligjor Kristjan Marku. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Pukë; Bashkia Pukë; ambientet e Bashkise Pukë.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 06.09.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -2 794 338,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 674 379,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:21 122 951,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:18 651 000,00
Punuar Nga : A.B/ A.Baja / P. Nikolli