Skip to content

2-MJ
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-13 11:05:54
JSON

NIPT: L22319013O
Administrator: Miti Jançe
Objekti i Veprimtarisë: Ushtrimi i veprimtarise ne fushen e tregtimit me shumice dhe pakice te produkteve kimike te ndryshme (kimikate), lende e pare; importimi dhe eksportim i produkteve kimike (kimikate), lende e pare; tregtimi i kimikateve te ndryshme, reagenteve, dizinfektanteve per uje te pijshem,ambienteve publike dhe industriale; tregtimi me shumice dhe pakice i lendes se pare per prodhimin e detergjenteve te ndryshme; tregtimi me shumice dhe pakice i ushqyesve dhe plehrave kimike per bujqesine, tregtine ushqimore dhe farmaceutike; tregtimi me shumice dhe pakice i pajisjeve per industrine dhe bujqesine; ushtrimin e veprimtarise ne fushen e sherbimeve sociale, bar kafe restorant, katering, kopsht, cerdhe, kancelari librari; gjithashtu per te realizuar objektin dhe qellimet e saj, shoqeria mund te ndermarre dhe zhvilloje cdo lloj aktiviteti me qellim tregtar, financiar qe i vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e qellimeve te veprimtarise te saj. Sherbimi i DDD ( Dezinfektim, Dezirtizim, Deratizim ).
Emërtime të tjera Tregtare: 2-MJ
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/11/2012
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 15 958 600,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Çështje Ligjore: I.Sipas urdherit te lëshuar date 18.05.2018, eshte vendosur: bllokimi i kuotave dhe e të drejtave që rrjedhin nga zoterimi aksioneve per debitorin : shoqeria “2-MJ” shpk me nipt L22319013O dhe administrator Miti Jançe.

II. Sipas urdherit te lëshuar date 23.05.2018, eshte vendosur: zhbllokimi nga sekustro konservative te pronave te luajtshme te debitorit shoqeria "2-MJ" Shpk me NUIS (NIPT) L22319013O dhe administrator Miti Jançe.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr 6, Rruga Xhavit Gjata, parcela nr 316

Adresa:
Tiranë Njesia bashkiake nr 6, rruga Xhavit Gjata, parcela nr 316 15

Faqja Web:
www.2mj-chemicals.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.12.2021
Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 22.12.2015
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 13.04.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 243 707,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 863 049,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 080 226,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 17 176 064,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 20 186 770,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 9 697 785,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 504 611,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 038 171,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -39 969,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:18 977 601,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:33 781 447,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:58 609 739,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:91 603 458,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:104 813 690,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:45 858 025,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 36 796 338,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 31 997 809,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani