Skip to content

GERTI - 1987
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-07 14:05:04
JSON

NIPT: L27606201D
Administrator: Elgert Laskaj
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport,tregti me shumice e pakice i pjeseve te kembimit per te gjitha llojet automjeteve si atyre te tonazhit te rende,autobuzeve,mikrobuzeve,makinave te perdorimit vetjak,etj.Import-eksport,tregtim me shumice e pakice i mallrave te ndryshme industriale, i te gjitha llojeve te materialeve te ndertimit, prodhime alumini,polimer,filtra,i te gjitha mallrave ushqimore,bujqesore,blegtorale,materiale ndertimi,plehra kimike,bime medicinale,eterovajore,medikamente mjeksore,pajisje per klinika mjekesore,pajisje elektronike, elektrike, informatike, elektroshtepiake, higjenosanitare, hidraulike, konfeksione, artikuj galanterie, artikuj te ndryshem mobilierie,dyer,dritare,pajisje zyre,kancelari,pajisje ventilimi dhe kondicionimi,prodhime kozmetike e estetike,plehra e prodhime te tjera kimike.Tregti me pakice per karburante e lubrifikante te te gjitha llojeve,ga-auto e atij per ngrohje,pijeve alkoolike,duhan e cigare dhe produkteve te ndryshme elektronike etj.Veprime te ndryshme ne fushen e prodhimeve,investim nderimeve e sherbimeve.Linja prodhimi e tregtimi te parafabrikateve per ndertime te te gjitha llojeve,servise,autoshkolla e 2 kurse,sherbime te ndryshme mekanike, bujqesore e transporte detare e tokesore te mallrave,materialeve,udhetareve si agjensi te ndryshme ndertimi. Prodhim, perpunim dhe tregtim te produkteve ushqimore me shumice per njerez. Shitje me shumice e ushqimeve me origjine shtazore. Tregëti me pakicë dhe shumicë fruta perime.
Emërtime të tjera Tregtare: GERTI - 1987
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 31/01/2012
Rrethi: Gjirokaster
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.C - Prodhimi primar me shumicë
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokaster, Permet, Fshati Çarshove, Objekt me nr. pasurie 47/414, Zona Kadastrale 1356

Adresa:
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane - Durres, Km.1, Brenda Tregut Agro - Ushqimor, Vendi 52/8 Elbasan
Elbasan, Lagjja Dyli Haxhire, zk.8526, pasuria nr.3/83.
Gjirokaster, CARCOVE Fshati Çarshove, objekt me nr. Pasurie 47/435, Zona Kadastrale 1356

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 07.12.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash date 18.09.2018
Kontrate shitje kuotash date 02.02.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 366 352,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -2 018 598,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 102 061,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 10 559 265,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -11 288 137,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -391 347,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 249 793,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 7 110 358,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 886 754,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:112 265 858,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:111 252 067,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:165 951 469,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:138 643 223,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:79 076 301,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 67 353 144,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 71 214 113,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 35 781 287,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala