Skip to content

AZ Distribution
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-18 15:32:17
JSON

NIPT: L32204031E
Administrator: Fatjon Mita
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimi karburantit te ndrvshem me pakice, si dhe vajrave lubrifikante. te gazit te lengshem per ngrohje, pajisje ngrohese gazi, si dhe mbushjen e bomblave te gazit dhe tregtimi i tyre me pakice. Veprimtari sipermarrje industriale, transport mallrash dhe individesh brenda dhe jashte vendit; Agjensi informacioni, turistike, konsulence tregtare e sherbime te ngjashme me to. Sherbime hotelerie, restoranti, kafe bar, minimarket. Ne fushen e ndertimit, transportit, tregtimit me shumice e pakice, import eksport mallra, agjensi. servis automjetesh , tregtim i pjeseve te automjeteve, lavazh si dhe cdo aktivitet tjeter te lejuar nga legjislacioni ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: AZ Distribution
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03.10.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 466 194 400,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
-
Çështje Ligjore: MARREVESHJE SIGURUESE:
I-Ne date 13.02.2019: Ne baze te Marreveshjes Siguruese, date 23.01.2019 Nr. 708 Rep. Nr. 219 Kol.. te lidhur midis Fatjon Mita (Barredhenes) dhe Banka Credins sh.a (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave dhe te drejtave ne lidhje me to qe zoteron Fatjon Mita ne shoqerine AZ Distribution sh.p.k si dhe mbi kuotat e reja qe mund te zoteroje ne te ardhmen ne kete shoqeri tregtare.
II-Ne date 26.06.2019: Ne baze Marreveshjes Siguruese te lidhur midis Shqipe Mita ( barrëdhënës) dhe Banka Credins sha (barrëmarrës) eshte krijuar një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit si garanci per shlyerjen e kredisë së akorduar nga Banka Credins në bazë të kontratës së Kredisë afatmesme Nr. 6271, Nr. 5739 Rep/ Nr. 1912 Kol datë 13.06.2019.
III-Ne date 25.08.2020: Ne baze te Marrëveshjes Siguruese, Nr.4347 Rep, Nr.1651 Kol, datë 18.08.2020, midis Fatjon Mita "Barrëdhënësi" dhe Bankës Credins "Barrëmarrësi", ku është vendosur barrë siguruese mbi 100% të kuotave dhe të drejtave që lidhen me to që Z.Fajton Mita zotëron në shoqërinë "AZ Distribution" si dhe mbi kuotat e reja që mund të zotërojë në të ardhmen në këtë shoqëri.

BASHKIMI ME PERTHITHJE:
Ne dae 27.01.2021: Ne baze te Projekt Marreveshjes date 20.01.2021, Raportit te Bashkimit me Perthithje date 21.10.2020, Vendimit te Asamblese se shoqerive date 20.01.2021 eshte miratuar Bashkimi me perthithje te shoqerise BOREN OIL shpk (shoqeria e perthithur) nga shoqeria AZ Distribution shpk (shoqeria perthithese).
Ndryshime
Shënime: LINJE KREDIE PER SHOQERINE E ZOTERUAR:
Ne date 18.07.2014: Ne baze te Vendimit dt.03.07.2014 dhe Marrëveshjes Siguruese nr.7419 rep. 2149 kol., dt.03.07.2014 u dha miratimi paraprak për marrjen nga ana e shoqërisë “A.K.F. Petroleum”, të një linje kredie dhe kredi afatgjatë pranë Bankës Credins. "Dhënia e miratimit paraprak për ofrimin e kolateraleve nga ana e shoqërisë “A.K.F. Petroleum" ku shoqëria “Az Distribution” zotëron 12% të pjesëve të kapitalit themeltar.

Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane; Kashar KATUNDI I RI; Superstrada Tirane-Durres, km 10, pike karburanti ne zonen kadastrale 2119, Nr.pasurie 148/44

Adresa:
-Tirane Rrogozhine RROGOZHINE Rruga Lushnje Rrogozhine, Lagjja Bishti Zhurit, pike karburanti ne Zona Kadastrale 3235, Nr. pasurie 259/54.

- Tirane Kashar YZBERISH Yzberisht, Rruga "3 Deshmoret" Ndertesa 1- kateshe, prane KMY, me nr pasurie 334/31, Zona Kadastrale 3866.

- Tirane Kashar KATUNDI I RI Katundi i Ri, Superstrada Tirane - Durres, km.10, pike karburanti ne zonen kadastrale 2119, nr.pasurie 148/44.

- Tirane Rrogozhine RROGOZHINE Rruga Rrogozhine-Lushnje, Lagjja Bishti Zhurit, pike karburanti ne Zona Kadastrale 3235, Nr. pasurie 259/37.

- Tirane Tirane TIRANE Njesia bashkiake nr 11, rruga Gjergj Legisi, bregu i lumit tek shinat e trenit, pike tregtimi karburanti.

-Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.6, Rruga e Kavajes, perballe ish Misto Mames, Nr.pasurie 380/9, zona kadastrale 3866.

-Fier Cakran VARIBOP Varibop, Fier, Nr. Pasurie 297/42, ZonaKadastrale 3816.

-Fier. Fier Fier FIER Pike karburanti me nr pasurie 6/467, zona kadastrale nr, 8534, Lagja 16 prilli, Fier.

- Korce Korçe KORCE Pikë Karburanti, Lagjja Nr.16, Rruga ''Gaqo Avrazi'', Unazë, Korçë.

- Diber KLOS KLOS Diber, Klos, Pike Karburanti , zona kadastrale nr 2990 dhe nr pasurie 161/9.

-Tirane Vore VORE Fushe Preze, Rruga Nacionale Vore - Fushe Kruje, Nr. Pasurie 94/27 Zona Kadastrale 1006.

-Korce Pogradec POGRADEC Pike karburanti rruga Pogradec - Korce, Verdove, Nr. pasurie 46/69, Zona kadastrale nr.3745

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Objektit te Aktivitetit
Bashkimi me perthithje - Marreveshja (shoqeria perthithese)
Bashkimi me perthithje - Raporti i ekspertit
Ekstrakti Historik i Shoqerise Tregtare -Date 18.12.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Akti i themelimit
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 386 591,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 309 358,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -3 297 689,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 430 566,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 312 157,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -42 753 258,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -9 476 722,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -22 293 995,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:544 608 191,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:716 674 952,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:677 456 299,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:648 655 967,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:339 205 204,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:167 048 371,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 56 556 047,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 24 736 274,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.B