Skip to content

AERTERMIKA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-01 10:10:43
JSON

NIPT: L32315021J
Administrator: Ornela Saraçi
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimit: Projektimi, furnizimi dhe instalimi i impianteve teknologjike dhe mekanike, impianteve te kondicionimit, ngrohjes dhe ventilimit, impianteve hidrosanitare dhe mbrojtjes nga zjarri, impiante kontrolli dhe rregullimi, impiante elektrike te tensionit te mesem dhe te ulet, impiante elektrike speciale, impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, si dhe punime te tjera te percaktuara ne licensen profesionale te leshuar nga institucionet pekatese. Ne fushen e tregtise dhe transportit: Tregtimi dhe transportimi me mjetet e veta ose te te treteve te materialeve, paisjeve, makinerive dhe aksesoreve per impianteve teknologjike dhe mekanike, kondicionimi, ventilimi, ngrohje, pishina, ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi dhe ujitje, procese industriale, impiante rregullimi dhe kontrolli, materialeve dhe paisjeve elektrike dhe elektronike etj. Veprimtari imobiliare: Blerje shitje pasurish te paluajtshme, me qellim rishitje ose dhenie me qira tek te tretet. Import Eksport, tregtim, instalim dhe Sherbim mirembajtje per te gjitha llojet e sistemeve dhe impjanteve te ngrohjes, ftohjes, ventilimit, impiantet dhe rrjetet e furnizimit me uje te pijshem, rrjetet e impianteve te 2 mbrojtjes ndaj zjarrit. Import eksport, tregtim, instalim dhe mirembajtje te te gjitha llojeve te sistemeve, pajisjeve dhe impianteve mekanike, elektronike, elektrike, IT-se. Sherbime te specializuara inxhinierike dhe teknike per instalimin dhe mirembajtjen e te gjitha sistemeve mekanike, termike, hidraulike, elektrike, IT etj. Tregtim, instalim, mirembajtje, riparime te te gjitha llojeve te kaldajave per ngrohje, te gjitha llojeve te pompave, paneleve elektronike, elektrike, panelet e komandimit, riparimet dhe avolzhimet e motorrave. Instalimi dhe mirembajtja e te gjitha llojeve dhe teknologjive te Impianteve te Kontrollit dhe monitorimit ne distance te sistemeve ngrohje ftohjes etj. Kryerja e çdo lloj veprimtarie tjeter te lejuar nga ligji.
Emërtime të tjera Tregtare: AERTERMIKA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/11/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Stavri Themeli, Pallati Shushica, Hyrja 1, Nr. 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 01.02.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuota kapitali date 02.02.2015
Kontrate shitje kuotash date 30.12.2016
Kontrate shitje te kuotave date 28.08.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 753 178,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 182 388,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -9 381 130,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 912 144,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 333 421,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 796 132,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -938 314,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:29 365 826,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:27 167 681,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:20 038 669,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:32 717 377,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:26 293 658,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:7 435 598,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 13 613 361,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala