Skip to content

GRAND KONSTRUKSION M
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-03-18 08:53:20
JSON

NIPT: L38109801T
Administrator: Tetem Dajlanaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimit, studimit, projektimit, ndërtime civile, industrial, turistike, bujqësore, rikonstruksione, vepra betonarmeje të veçanta portuale, rrugore, kanalesh e kanalizime, hekurudhore e aeroportuale, vepra arti rrugore, hekurudhore, hidraulike, tunele të impianteve të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë, instalime dhe montimi i makinerive ngritëse dhe transportuese, mirëmbajtje dhe shërbime të sistemit komunal, studime e projektime urbanistike mirëmbajtje rutine rrugësh objekte të ndryshme ndërtimi. Prodhime dhe shitje të materialeve inerte, asfalto betone. Transporte e tregtim karburantesh e mallrash të ndryshme ushqimore, industrial, produkte bujqësore dhe blegtorale, bime medicinale, elektrike, elektromekanike, elektromjekësore, elektro - shtëpiake, hidrosanitare, makina e makineri, pjesë këmbimi, agregate, material ndërtimi, shërbime servis makinash, lavazh e parkim, transporte të ndryshme rrugore mallrash e udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit, shërbime turizmi, shërbime bare – restorante- hoteleri etj. Ekspert privat zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin. Studimi dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave të çdo lloj. Instalime hidrosanitare. Furnizim me ujë - kolektorë shkarkimi. Projektim ujësjellës kanalizimi urbane - rurale. Vepra ujitje - kullimi - impiante vaditës - diga deri 10-damba. Rruge auto kategoria V dhe IV. Projektim ura vepra arti deri në 10 m.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15.06.2013
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Fier, Ballsh, Fier Mallakaster, Automjet Tip Ford, ngjyre e bardhe me Targe AA 976 MN.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Ballsh, Lagjja 5 Shkurti

Adresa:
Tirane, Rruga K. Krisoforidhi, Pallati 17 katesh, nr 21, Tirane.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.03.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 10 944 958,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 20 244 517,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 31 753 425,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 296 358,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 897 043,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 14 114 697,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 366 903,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:223 224 561,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:314 610 594,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:307 123 279,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:97 392 216,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:94 374 659,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 163 232 725,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 69 274 357,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala