Skip to content

2A2F - L OIL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-10 13:19:01
JSON

NIPT: L41915013M
Administrator: Fabian Goçi
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me pakice te benzines, naftes, gazit, lubrifikanteve dhe te gjithe produkteve dhe nenprodukteve te tyre. Servis automjetesh dhe tregtim i pjeseve te automjeteve. Veprimtari sipermarrje industriale, transport mallrash dhe individesh brenda dhe jashte vendit; Agjensi informacioni, turistike, konsulence tregtare e sherbime te ngjashme me to. sherbime Hotelerie, restoranti, kafe bar, minimarket. Ne fushen e ndertimit, transports, tregtimit shumice pakice imp-exp mallra, agjensi, autoshkolle si dhe gdo aktivitet tjeter te lejuar nga legjislacioni ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: 2A2F - L OIL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30/06/2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 12.05.2021, u lidh Marreveshja Siguruese Nr.1634 Rep., Nr.310 Kol, midis shoqerise 2A2F, Perlat Rexhepi (Barredhenes) dhe Banka e Bashkuar e Shqiperise SHA (Barremarres). Kjo marreveshje sherben si garanci per shlyerjen e kredise se marre nga shoqeria 2A2F.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ibrahim Rrugova, Kulla Sky Tower, kati 7, ap.3

Adresa:
Vlore, Sarande, Pike Karburanti, Blloku B, ne hyrje te qytetit, me nr, Pasurie 15/412, te ndodhur ne Zone Kadastrale me nr.8642
Tirane, Lagjja Ali Demi, Rruga Shemsi Haka, Zona Kadastrale nr.8180, nr.pasurie 5/240
Vlore, Pike Karburanti me Nr.Pasurie 52/27, ZK 2832, vol 21, fq 172, e ndodhur ne Rr. Nacionale Orikum-Vlore.
Tirane, Vore, Muçaj Rruga Nacionale Vore-Fushe Kruje, Km.1, Zona kadastrale Nr.2726, me Nr.Pasurie 22/19.
Tirane, Rruga e '' Durresit '', Perballe Proc Credit Bank, me nr. Pasurie 1/281, te ndodhur ne Zonen Kadastrale me nr. 8210 dhe nr. Pasurie 1/282, te ndodhur ne zonen kadastrale 8210

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.01.2022
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.07.2021
Akti i themelimit
Marreveshje siguruese date 12.05.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 36 677 268,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 32 242 917,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 27 800 544,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 22 652 036,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 23 485 518,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 10 883 707,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -711 143,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:655 587 857,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:583 723 881,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:505 354 220,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:388 436 136,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:239 153 657,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:109 873 896,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 9 856 016,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala