Skip to content

ELEKTRO THERM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-15 10:25:18
JSON

NIPT: L43709006U
Administrator: Migena Shamija
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me shumice e mallrave industriale, lendve te para, veshmbathjeve e konfeksioneve, hidrosanitare, hidraulike, elektrike, kancelari per zyra e shkolla, orendi shtepiake, mobilje, paisje elektrike dhe elektronike, kinkaleri, elektro - shtepiake etj. Import - eksport. Tregti te pjeseve te kembimit per makina dhe automjete, goma, bateri. Ndertim, sistemime, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to. Punime elektrike - hidraulike, telefonike, citofoni dhe mirembajtja e tyre. Ndertim rruge kategoria V, IV, ndertime rruge kategoria III, II, I, ndertim fushash aviacioni, veshje me asfalto beton te rrugeve, ndertim mbishtrese, sistemim, asfaltim sheshesh, ndertim vepra arti rrugor dhe hekurodhor, ndertim ujesjellsash, kanalizime. Punime karpentjerie, metalike, shpime, pusesh, gjeologjike, e hidrologjike,inxhinierike, rikonstruksione godinash civile e ekonomike, veshje fasadash. Transport mallrash e udhetaresh per vete dhe per te treret, brenda dhe jashte vendit. Sherbim - riparim te mjeteve ne pika servisi. Prodhim lavapjatash, materiale plastike, lende ngjitse etj.
Emërtime të tjera Tregtare: ELEKTRO THERM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/01/2014
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 000 000,00
Numri i pjesëve: 3 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçe, Objekt Privat, Rruga Eordej, Rruga Korce - Bilisht, Km I

Adresa:
Korce, Rruga Eordej, Korce-Bilisht, km. i I, Objekt privat ne zonen kadastrale nr. 1101, nr. pasurie 261/82.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 15.09.2021
Statuti i shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 14 684 931,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 20 523 470,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 23 601 050,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 20 687 296,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 13 002 753,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 19 204 957,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 020 261,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:156 342 336,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:169 784 995,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:161 340 839,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:171 082 842,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:163 209 579,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:183 217 897,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 109 540 632,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala